Dětské zlomeniny přijímají přihlášky

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice a Nadační fond Kolečko

pořádají ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2023 (středa a čtvrtek) na zámku Zbiroh

pod záštitou děkana 3. LF UK prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

 a ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc.

 

XIV. sympozium DĚTSKÉ ZLOMENINY Zbiroh 2023

Webové stránky sympozia zde.

Přihláška k aktivní účastí lékařů je zde.

Přihláška k aktivní účastí sester je zde.