Mezinárodní workshop rekonstrukční urologie na KDCH v lednu 2017

12. až 14. ledna 2017 uspořádala Klinika dětské chirurgie mezinárodní workshop rekonstrukční urologie, jehož se kromě školitele profesora Imrana Mushtaqa z Great Ormond Street Hospital v Londýně, účastnilo 5 chirurgů z Čech a 3 ze Slovenska. Po rozboru jednotlivých pacientů s těžkými vrozenými vadami, kteří byli v minulosti buď již několikrát operováni anebo se narodili s velmi vzácnou a obtížně řešitelnou vadou urogenitálního traktu, jsme pod vedením profesora Mushtaqa provedli 6 operací, některé na hranici současných technických dovedností v dětské chirurgii a urologii. Dvakrát šlo o vytvoření náhradního močového měchýře střevem s katetrizovatelným stomatem (vyústěním), dále jsme provedli úpravu zevního genitálu dívky s poruchou pohlavního vývoje, operaci zdvojené močové trubice u dvouletého chlapce a vyšetření a vytvoření katetrizovatelného stomatu močového měchýře u šestiměsíčního chlapce. Atmosféra na operačních sálech i mimo ně byla natolik plodná a přátelská, že nás povzbudila nejen v úsilí udělat maximum pro naše velmi obtížně léčitelné malé pacienty, ale nadále se navzájem mezi Londýnem, Prahou a Bratislavou setkávat nad dalšími společnými úkoly a výzvami současné špičkové medicíny.