Nová klinika v Hradci Králové

S účinností od 1. 1. 2022 vznikla nová Klinika dětské chirurgie a traumatologie. Vzniká transformací dosavadního Oddělení dětské chirurgie a traumatologie a souhlas udělilo vedení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové její Akademický senát. Podobně jako ostatní kliniky bude společným pracovištěm LF UK a FN HK. 

Blahopřejeme prim. MUDr. Radku Štichhauerovi, Ph.D. k jeho jmenování přednostou a přejeme mnoho klinických úspěchů.

Zřizovací dekret je ke stažení zde, kontaktní údaje zůstaly beze změny.