Nadační fond Kolečko daroval UZ přístroj

V prosinci 2016 věnoval Nadační fond Kolečko, který podporuje dětská traumacentra po celé ČR, na chirurgický JIP Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole přenosný ultrazvukový přístroj, který je určen k průběžnému monitoringu pacientů po traumatu břicha a hrudníku přímo na lůžku JIP. Naše poděkování patří Lindě Jandové, Lindě Rybové a především všem dárcům Nadačního fondu Kolečko, z ultrazvukového přístroje máme velkou radost!

 

Webové stránky NF Kolečko na www.kolecko.cz.