Pozvánka na jednání výboru

Vážení kolegové, milí přátelé,

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na pravděpodobně poslední schůzi primářů se "starým výborem" výborem ČPCHS, která je plánována na čtvrtek 25. dubna 10:30 -14:00 na Klinice dětské chirurgie FN Motol.
Prosím Vás o zpracování kódové statistiky za ROK 2018 viz tabulka v příloze. Cílem je orientační jednoduchá statistika, kterou můžete získat PŘÍMO z nemocničního informačního systému. NENÍ TO DOKONALÉ, má to chyby:

  • V novorozenecké sekci se vykazuje vždy jen první výkon u pacienta, který slouží zároveň jako statistika počtu určité nemoci (např. NEC 52219; zde se vykáže jen první operace např. založení stomie. Další revize, či zanoření stomie se vykazují již jako operace střeva v sekci obecná chirurgie)
  • Výkon laparoskopický, thorakoskopický je signálním kódem - vykazuje se pro tuto potřebu jen 1x na jednu operaci jednoho pacienta
  • Další kultivaci statistiky určitě dokončí Nový výbor ČPCHS
  • Excelové tabulky jsou ke stažení zde a s Vašimi výsledky je posílejte Martinovi Prchlíkovi (kdo si stejně počítá na oddělení starou statistiku může poslat obé)

Prosím napište zda se na Vás můžeme 25. dubna těšit


Hezké jaro Michal Rygl, předseda výboru ČPCHS