67. Kongres dětských chirurgů

Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP

Centrum dětské traumatologie a chirurgie FN Ostrava

LF OU Chirurgická klinika FN Ostrava a LF OU

pořádají

67. kongres českých a slovenských dětských chirurgů

24. - 26. 5. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava

 

Webové stránky kongresu dostupné zde.