Termín atestace v roce 2022

Přihlašujte se na atestaci z dětské chirurgie s dostatečným předstihem (nutné doručit přihlášku 60 dnů před termínem zkoušky). Nejbližší termín atestace z Dětské chirurgie je 8. 12. 2022 na půdě Lékařské fakulty UK v Plzni.

Přihláška k atestaci je elektronická a nachází se v databázi Ministerstva zdravotnictví  s názvem Evidence zdravotnických pracovníků. Přímý odkaz k jejímu vyplnění je ke stažení zde.