Workshop operace proximálních hypospádií

Workshop Operace proximálních hypospádií dvoufázovou technikou 

- pod vedením prof. Cuckowa z GOSH, Londýn

 

Dětský urologický kurz na Klinice dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol pod vedením prof. Petera Malcolma Cuckowa z Great Ormond Street Hospital v Londýně, který je jedna z vůdčích světově uznávaných autorit v rekonstrukčních operacích genitálu u dětí.

 

Termín: 10 - 12. ledna 2024