Žádost o odměnu mladým lékařům

Na základě rozhodnutí Výboru ČPCHS ze dne 2. 12. 2021 byla vyhlášena cena pro lékaře do 35 let za přijatý poster na WOFAPS (odměna 3000,- Kč) a za přijatou oral presentation (odměna 5000,- Kč). Na mezinárodním fóru v Praze prezentovalo mnoho našich mladých lékařů, kteří splňují všechny základní podmínky (přijatá prezentace nebo poster, členství v ČPCHS, věk do 35 let). Vyzýváme tedy všechny úspěšné laureáty této ceny, aby odeslali svoji žádost o vyplacení odměny na email pokladníka ČPCHS. Součástí žádosti musí být jméno žadatele, celé znění předneseného příspěvku, uvedení konferenčního bloku a číslo účtu, kam má být odměna vyplacena.

 

MUDr. Radek Štichhauer, Ph.D. -  radek.stichhauer@fnhk.cz

 

Všem úspěšným mladým lékařům blahopřejeme a jsme rádi, že jsou členy naší odborné společnosti.

S přáním krásných vánoc Výbor ČPCHS