Zemřel pan František Tecl

Dne 30. 12. 2021 zemřel emeritní přednosta Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno doc. MUDr. František Tecl, CSc.. Přednostou byl od roku 1990 do roku 2000, za jeho působení bylo postupně rozšířeno pracoviště o problematiku dětské urologie, traumatologie a neurochirurgie. Během jeho funkčního období byla také zavedena metoda laparoskopie u dětských pacientů, u vybraných diagnóz vůbec jako první v České republice. Doc. Tecl byl velmi moudrým člověkem a uznávaným odborníkem, který trávil čas na operačním sále se svými pacienty a kolegy. V roce 2000 předal kliniku svým žákům a ještě mnoho let působil v chirurgických ambulancích. 

Kdo jste ho znali, jistě s lítostí vzpomenete na jeho laskavost a upřímnost. Pohřeb proběhl dle přání rodiny jen v úzkém rodinném kruhu a v neděli 9. 1. 2022 za něj byla v jeho rodišti sloužena zádušní mše. Lékaři brněnské kliniky vyjádřili soustrast pozůstalým i jménem naší odborné společnosti. Lidí jeho schopností, významu a lidských vlastností je kolem nás bohužel stále méně. 

Čest jeho památce.

Ladislav Plánka