Výsledky voleb do výboru ČPCHS

30. září byly vyhlášeny výsledky voleb do výboru a revizní komise České pediatricko-chirurgické společnosti. Předsedou společnosti byl zvolen doc. MUDr. Rygl Michal, Ph.D., místopředsedou: prof. MUDr. Plánka Ladislav, Ph.D., vědeckým sekretářem MUDr. Prchlík Martin a pokladníkem společnosti MUDr. Preis Jindřich, Ph.D.. Předsedou revizní komise byl zvolen prim. MUDr. Karel Harvánek.


V roce 2015 se uskutečnily řádné volby do výboru a revizní komise. Organizací a provedením voleb bylo pověřeno oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Volební komise byla schválena ve složení: předseda: prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc. členové: MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Jitka Lehká. Tajné volby proběhly korespondenční formou. Plánované dvoukolové hlasování bylo pro rovnost hlasů na 9 místě doplněno o třetí kolo. Voleb se v jednotlivých kolech účastnilo 57-60% členů ČPCHS. Funkční období nově zvoleného výboru je na roky 2015-2019.

Výsledky voleb na výboru ČPCHS na období 2015-2019: členové výboru

Jméno

Počet hlasů

doc. MUDr. Rygl Michal, Ph.D.

64

prof. MUDr. Plánka Ladislav, Ph.D.

52

prof. MUDr. Havránek Petr, CSc.

51

prim. MUDr. Koudelka Jaroslav, CSc.

46

MUDr. Prchlík Martin

43

prof. MUDr. Škába Richard, CSc.

41

prim. MUDr. Malý Tomáš, Ph.D.

32

MUDr. Preis Jindřich

30

prof. MUDr. Šnajdauf Jiří, DrSc.

26

 

Výsledky voleb do revizní komise ČPCHS na období 2015-2019: členové revizní komise

Jméno

Počet hlasů

prim. MUDr. Harvánek Karel

53

prim. MUDr. Horák Zbyněk

33

prim. MUDr. Machart Milan

31