Organizační výbor

předseda prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. KDCHT 3. LF UK, FTN, Praha Krč
vědecký sekretář doc. MUDr. Tomáš Pešl, PhD. KDCHT 3. LF UK, FTN, Praha Krč
členové odb. as. MUDr. Martin Čepelík KDCHT 3. LF UK, FTN, Praha Krč
  Lenka Hasová KDCHT 3. LF UK, FTN Praha Krč
  Jana Lehocká KDCHT 3. LF UK, FTN Praha Krč
  Naďa Zachová KDCHT 3. LF UK, FTN Praha Krč


Organizační zajištění

Nadační fond Kolečko, Mgr. Linda Jandová, tel.:  +420 774 116 126; e-mail: linda@kolecko.cz

Bankovní spojení: ČSOB Praha 6, č. ú. 260671505/0300