Platba

účastnický poplatek lékaři: do 31. 3. 2023:  2100,- Kč, do 15. 4. 2023:  2200,- Kč, na místě: 2400,- Kč:

účastnický poplatek sestry: do 31. 3. 2023:  1400,- Kč, do 15. 4. 2023: 1500,- Kč, na místě: 1700,- Kč

doprovázející osoba: 10. 5. 2023  700,- Kč                                          

 

Platbu realizujte prosím převodem na účet NF Kolečko, ČSOB Praha, č.ú. 260671505/0300; var. symbol = rodné číslo: nutné k identifikaci! Přihlášku i abstrakt odešlete elektronicky na www.detskachirurgie.cz nebo na adresu prof. Havránka (petr.havranek@ftn.cz). Řádný termín odeslání přihlášky, abstraktu a plateb je do 31. 3. 2023. K pasivní účasti je možné přihlásit se za zvýšený poplatek do 15. 4. 2023 nebo na místě za výše uvedené platby.