ESPES 2016

 

6th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgery

Letošní 6. ročník kongresu evropských dětských endoskopických chirurgů ESPES (European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, www.espes.eu) hostila nemocnice Hospital Infantil & Hospital General Universario Gregorio Marañón v Madridu od 28. do 30.9.2016. Kongres přinesl množství přednášek ve dvou aulách, zaměřených především na řešení chirurgických situací pomocí laparoskopické techniky, laparo/torakoskopické řešení vrozených vad, dále zazněly prezentace komplikací a jejich řešení dle zkušeností jednotlivých evropských pediatricko-chirurgických pracovišť. Česká republika byla zastoupena přednáškami z FN Motol:

·         M. Rygl, B. Frybova, V. Mixa, M. Kyncl: Lobus Venae Azygos Presented with Spontaneous Pneumothorax.

·         B. Frybova, D. Zemkova, L.Zeman, M. Vyhnanek, V. Mixa, M. Rygl: Laparoscopic Cholecystectomy in Children: The Outcome of Patients with Choledocholithiasis and Simple Choleltihiasis.

 

ESPES kongres byl letos více zaměřen na praktickou chirurgii oproti jiným evropským kongresům, kde jsou poslední dobou prezentovány spíše vědecké výsledky PhD. studentů. Osobně mě nejvíce zaujaly přednášky o laparoskopické hernioplastice technikou PIRS, rozsáhlý francouzský soubor pacientů po laparoskopické pyloromyotomii s velmi dobrými výsledky, dále zkušenosti evropských kolegů s laparoskopicky asistovanou operací anorektálních malformací a torakoskopickým řešením atrézie jícnu. Příští ESPES kongres v roce 2017 organizuje Dariusz Patkowski v polské Vratislavi a jeho návštěvu mohu doporučit - pro mě byl ESPES již podruhé velmi inspirující pro další práci.

Barbora Frýbová

Zde jsou ke stažení abstrakta odborných prezentací.

FOTOGALERIE