Kurz "Základy chirurgie ruky"

Vážená kolegyně, vážený kolego,
dovoluji si Vám poslat pozvánku na první z celkem šesti kurzů chirurgie ruky, které pořádá a garantuje Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP. Kurz je určen pro lékařky a lékaře všech specializací, které se chirurgii ruky věnují ať už z větší (plastická chirurgie, ortopedie, traumatologie) nebo menší části (všeobecná chirurgie, neurochirurgie, dětská chirurgie, rehabilitace aj.). 
Kurz na téma Základy chirurgie ruky proběhne 14.-15.4.2018 ve Výukovém centru LF UK v Hradci Králové. Základní informace o kurzu naleznete na přiložené pozvánce. 
Bližší informace a časový rozvrh jsou k dispozici zde: http://www.handsurgery.cz
Registrace je již otevřena a je možno se přihlašovat zde: https://hanzo.cz/kchr 

 

Pokud máte nejen o chirurgii ruky, ale i o kurz zájem, prosím přihlaste se co nejdříve. Přihlášky budou řazeny a akceptovány podle data přihlášení. 
Pokud je však chirurgie ruky mimo Váš zájem či odbornost, či pokud jste tyto kurzy již v minulosti absolvovali, nebo dokonce pokud jste již na tento kurz přihlášeni, tak se Vám omlouvám za nadbytečný mail. Přesto Vás prosím a předání či přeposlání této informace Vašim kolegům, o kterých si myslíte, že by o kurz zájem mít mohli.
Děkuji a těším se na některé z Vás v dubnu v Hradci Králové
První informace ke stažení zde.
 
S pozdravem
MUDr.Aleš Fibír, Ph.D.
vědecký sekretář
Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP