Kurz Traumatologie I

Vážení kolegové,

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělávání v oboru chirurgie ruky. V návaznosti na pozitivní odezvy z uplynulých tří let od účastníků kurzů chirurgie ruky se společnost rozhodla pokračovat v tomto formátu vzdělávání. Zahájila tedy další tříletý cyklus kurzů s tematikou zahrnující celou širokou a interdisciplinární oblast chirurgie ruky včetně témat hraničních s řadou jiných odborností. Semináře jsou určeny pro lékaře zabývající se poškozením ruky a pro fyzioterapeuty se zájmem rozšířit si své znalosti v této oblasti.

Po úspěšném konaní minulého cyklu vás zvu na druhý kurz druhého cyklu Základy chirurgie ruky věnovaný „měkké“ traumatologii, který je jedním z celkem šesti certifikovaných kurzů garantovaných Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP.

V pořadí druhý kurz je určen pro lékaře v přípravě ke specializační atestaci i pro lékaře již atestované se zájmem rozšířit si své vědomosti.

Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, rádi vám předají své zkušenosti, tipy a triky, jak co nejlépe ošetřit poraněnou ruku. Předností semináře je výuka praktických postupů ihned použitelných v denní praxi, a to formou přednášek doplněných o výuková videa. Dále možnost bohaté diskuze a vyzkoušení si rehabilitačních pomůcek.

Kurz je zakončen závěrečným testem, účast je ohodnocena kredity ČLK.

V případě zájmu přihlášení neodkládejte, počet účastníků je omezen!

Těšíme se na vás opět ve Vysokém nad Jizerou.

MUDr. Alena Schmoranzová

 

OBSAHEM KURZU BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA:

 • anatomie, poranění a rekonstrukce flexorů a extenzorů

 • principy hojení šlach a jejich biomechanika

 • rehabilitační techniky

 • tenolýzy, rekonstrukce poutek, flekční deformity

 • šlachové štěpy, swan neck, mallet finger, boutoniere

 • šlachové transfery u paréz

 • kompartment syndrom

 • poranění špičky prstu, poškození a nemoci nehtu

 • injekční poranění vysokým tlakem

 • termická poranění ruky (popáleniny, omrzliny, poleptání a elektrická poranění)

   

 • Informační e-mail: vysoke@ruka-kosmetika.cz

 • Divadlo Krakonoš, Vysoké nad Jizerou 22. - 23. 9. 2018

 • Kapacita kurzu je omezena na 70 účastníků.

 • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLS č. 16.