VIII. motolský den zobrazování v dětské radiologii

VIII. motolský den dětské radiologie bude v dalším ročníku pokračovat ve zvoleném směru pojetí se zaměřením na praktické tipy, didaktičnost a systematické uvažování při indikování zobrazovacích metod, jejich provedení a interpretaci.
 
Letošním tématem bude zobrazení ledvin u novorozenců a kojenců.
 
Pro VIII. motolský den pozvání přijali prof. Erika Rubešová z Lucile Packard Children´s Hospital, Stanford, USA a prof. Michael Riccabona, předseda pracovní skupiny pro urogenitální trakt ESPR. Zaměříme se na používané metody diagnostického zobrazení (je ultrazvuk stále nejdůležitější zobrazovací metodou ledvin?), probrány budou terminologie a vyšetřovací algoritmy pro novorozeneckou hydronefrózu i pro podezření na infekci ledvin, absces. Probrán bude doporučený postup zobrazení a indikační skupiny pro mikční cystouretrografii (mcug) u dětí. Všechny přednášky od kolektivu motolských dětských radiologů vznikají v aktivní spolupráci klinik a pracovišť související péče univerzitní nemocnice s širokým spektrem nejrůznějších onemocnění ledvin v těchto věkových kategoriích.
 
Součástí kurzovného budou vstup na přednášky, tištěné vyšetřovací a diferenciálně diagnostické algoritmy probraných témat a nová forma občerstvení.

 

Zelenková Ivana
Eurocongress Centre
Tel./fax: + 420 241 773 244
Mobil: 777 275 729
e-mail: eurocongress@grbox.cz
 

 

Odkaz na stránky konference zde.