Evaluační dotazník Dětské chirurgie

Dovolujeme si oslovit povolané vedoucí pracovníky, kteří se ve svém spádovém regionu pravděpodobně setkají s dětmi vyžadující chirurgickou péči, a prosíme tímto o vyplnění základního dotazníku, který dodá další vstupní informace pro celorepublikovou analýzu. Po kompletaci dat bychom měli vědět, jaká situace je v jednotlivých regionech, jaké ambice mají jednotlivá pracoviště a jakou péči v oboru Dětská chirurgie je nutné na jednotlivých úrovních zajistit. Z toho potom vyplyne, kolik dětských chirurgů a v jakém horizontu bude třeba, které diagnózy centralizovat do ústředních nemocnic a které naopak generalizovat k péči na pracoviště obecnějšího typu. Vyplněný dotazník je možné vytisknout a odeslat na kontaktní adresu nebo odeslat elektronicky jako přílohu emailu. 

 

Kontaktní adresa: Barbora Staňková, KDCHOT FN Brno, Černopolní 9, 61 00 Brno, email: Stankova.Barbora@fnbrno.cz

 

Dotazník ke stažení zde.