Dětská chirurgie zůstala základním oborem

Dne 31. 1. 2017 přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Senát, který původně vrátil návrh zákona č. 95/2004 Sb. O vzdělávání lékařů a definitivně tak odsouhlasila nový seznam základních oborů. Do něj se nakonec podařilo zakomponovat Dětskou chirurgii, což výrazně zjednoduší systém získávání nových adeptů a následně specialistů v tomto oboru. Výbor ČPCHS má tímto vyřešenu jednu velkou starost. Další velká starost však přichází, neboť v dalších měsících bude třeba navázat tvorbou smysluplných prováděcích vyhlášek a následně novelizovat akreditační podmínky tak, aby byl systém vzdělávání a obsazování dětských chirurgů v nemocnicích v celé ČR co nejplynulejší a nejvíce odpovídal reálné potřebě. Akreditační komise pro Dětskou chirurgii je v přímém napojení na výbor ČPCHS, spolupráce tedy bude bezproblémová, nicméně k takto důležitému úkolu je třeba mít dostatečné podklady. V nejbližších dnech tedy budou obesláni šéfové chirurgických pracovišť s prosbou o pomoc při tzv. Mapování dětské chirurgie v ČR  a budou vyzváni k vyplnění základního dotazníku, který bude sloužit vstupní informace pro celorepublikovou analýzu. Po kompletaci dat bychom měli vědět, jaká situace je v jednotlivých regionech, jaké ambice mají jednotlivá pracoviště a jakou péči v oboru Dětská chirurgie je nutné na jednotlivých úrovních zajistit. Z toho potom vyplyne, kolik dětských chirurgů a v jakém horizontu bude třeba, které diagnózy centralizovat a které naopak generalizovat k péči na pracoviště obecnějšího typu.

Evaluační dotazník je k prohlédnutí zde.