Česká pediatricko chirurgická společnost

Česká pediatricko chirurgická společnost pracuje v rámci České lékařské společnosti JEP se sídlem v  Praze. U názvu společnosti lze použít zkratku ČPCHS. S ohledem na mezinárodní kontakty ve styku se zahraničím se nazývá Czech Association of Pediatric Surgeons ( se zkratkou CZAPS).

Posláním ČPCHS je rozvoj pediatrické chirurgie na úseku preventivně léčebné péče, vzdělávání a výzkumu v oboru pediatrické chirurgie. Sleduje úroveň pediatrické chirurgie a doporučuje opatření v organizaci pediatricko chirurgické péče v České republice na samostatných pracovištích pediatrické chirurgie. Kontroluje pediatricko chirurgickou preventivně léčebnou péči také na pracovištích, kde se dětská chirurgie provozuje v rámci všeobecné chirurgie.

Zakladatelé

Pediatricko chirurgická sekce byla součástí Čs. chirurgické společnosti do roku 1990. Na schůzi sekce pediatrické chirurgie 31.5.1990 bylo navrženo vytvoření samostatné společnosti dětské chirurgie v rámci České lékařské společnosti JEP.

Společnost byla ustanovena dne 26.9.1990 v rámci ČLS s číslem 69 a byly vypracovány stanovy. Největší zásluhu a zakladatelem společnosti je prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. (nar. 11.8.1924, zemřel 16.7.1995). Byl předsedou společnosti od jejího založení až do svého úmrtí v  roce 1995.

O propagaci dětské chirurgie v době, kdy byla pouze sekcí, se zasloužili:

 • prof. MUDr. Václav Kafka, DrSc.
  (přednosta Kliniky dětské chirurgie)
 • prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
  (přednosta Kliniky dětské chirurgie)
 • prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, DrSc.
  (vedoucí oddělení dětské chirurgie Hradec Králové)
 • prof. MUDr.Ivo Macík, DrSc.
  (přednosta Kliniky dětské chirurgie Brno)

 

Čestnými členy ČPCHS jsou:

 • prim.MUDr. Jan Vojta - emeritní primář oddělení dětské chirurgie Brno
 • prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, DrSc. - Hradec Králové
 • prof. MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc. - Bratislava
 • prof. MUDr.V. Tošovský, DrSc. - Praha


Posláním ČPCHS je rozvoj pediatrické chirurgie na úseku dalšího vzdělávání preventivně léčebné péče a výzkumu. Sleduje úroveň pediatrické chirurgie a doporučuje opatření v organizaci pediatricko chirurgické péče v České republice na samostatných pracovištích pediatrické chirurgie. Kontroluje pediatricko chirurgickou preventivně léčebnou péči také na pracovištích, kde se dětská chirurgie provozuje v rámci všeobecné chirurgie.

 

Ocenění, pocty členům

Kafkova medaile je nejvyšší vyznamenání ČPCHS, kterou jsou odměňováni lékaři, kteří se významně podíleli na rozvoji ČPCHS. Zahraničním lékařům je udílena v případě dlouhodobých kontaktů a významné pomoci českým dětským chirurgům.

ČPCHS uděluje i čestné členství ve společnosti.

 

Kongresy

ČPCHS pořádá každý rok celostátní kongres. Ve tříletých cyklech se pořadatelé střídají tak, že dvakrát za 3 roky je národní kongres v českých zemích a jednou za 3 roky na Slovensku společně se Slovenskou pediatricko-chirurgickou společností.
Tyto sjezdy pořádá ČPCHS samostatně.

Dále se pravidelně jako organizátor spoluúčastní traumatologických dnů v Brně a v Rožnově. Sekcí dětské traumatologie jsou pořádána symposia v dětské traumatologii.

 

Vlastní časopis

Vlastní časopis ČPCHS nemá, v dohodě s  chirurgickou společností se podílí na tvorbě měsíčníku
"Rozhledy v  chirurgii" (archiv čísel).

 

Členství v zahraničních společnostech

Kolektivní

 • Česká pediatricko chirurgická společnost - kolektivní členství ve World Federation of Associations
  of Pediatric Surgeons (WOFAPS)
  národní delegát: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
   
 • Česká pediatricko chirurgická společnost - kolektivní členství ve U.E.M.S. (European Union
  of Medical Specialists)

  národní delegáti:
  prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
  doc. MUDr. Michal Rygl Ph.D.

Individuální

 • EUPSA (European Paediatric Surgeons´ Association):
  prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
 • MUDr. Vladimír Bartl, CSc. - Německá společnost pro úrazovou chirurgii-sekce dětské traumatologie
 • MUDr. Vladimír Bartl, CSc. - Rakouská společnost pro dětskou chirurgii
 • prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. - AOTrauma Europe
 • MUDr. Ivan Melichar, CSc. - Rakouská společnost pro úrazovou chirurgii
 • as. MUDr. Jiří Morávek - European Associations of Urology
 • prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. - Britisch Associations of Paediatric Surgeons
 • prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. - International Society of Paediatric Surgical Oncology
 • prof. MUDr. Richard Škába, CSc. - člen New York Academy of Science