Česká pediatricko chirurgická společnost

Česká pediatricko chirurgická společnost pracuje v rámci České lékařské společnosti JEP se sídlem v  Praze. U názvu společnosti lze použít zkratku ČPCHS. S ohledem na mezinárodní kontakty ve styku se zahraničím se nazývá Czech Association of Pediatric Surgeons ( se zkratkou CZAPS).

Posláním ČPCHS je rozvoj pediatrické chirurgie na úseku preventivně léčebné péče, vzdělávání a výzkumu v oboru pediatrické chirurgie. Sleduje úroveň pediatrické chirurgie a doporučuje opatření v organizaci pediatricko chirurgické péče v České republice na samostatných pracovištích pediatrické chirurgie. Kontroluje pediatricko chirurgickou preventivně léčebnou péči také na pracovištích, kde se dětská chirurgie provozuje v rámci všeobecné chirurgie.

Zakladatelé

Pediatricko chirurgická sekce byla součástí Čs. chirurgické společnosti do roku 1990. Na schůzi sekce pediatrické chirurgie 31.5.1990 bylo navrženo vytvoření samostatné společnosti dětské chirurgie v rámci České lékařské společnosti JEP.

Společnost byla ustanovena dne 26.9.1990 v rámci ČLS s číslem 69 a byly vypracovány stanovy. Největší zásluhu a zakladatelem společnosti je prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. (nar. 11.8.1924, zemřel 16.7.1995). Byl předsedou společnosti od jejího založení až do svého úmrtí v  roce 1995.

O propagaci dětské chirurgie v době, kdy byla pouze sekcí, se zasloužili:

 • prof. MUDr. Václav Kafka, DrSc.
  (přednosta Kliniky dětské chirurgie)
 • prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
  (přednosta Kliniky dětské chirurgie)
 • prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, DrSc.
  (vedoucí oddělení dětské chirurgie Hradec Králové)
 • prof. MUDr.Ivo Macík, DrSc.
  (přednosta Kliniky dětské chirurgie Brno)

 

Čestnými členy ČPCHS jsou:

 • prim.MUDr. Jan Vojta - emeritní primář oddělení dětské chirurgie Brno
 • prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, DrSc. - Hradec Králové
 • prof. MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc. - Bratislava
 • prof. MUDr.V. Tošovský, DrSc. - Praha


Posláním ČPCHS je rozvoj pediatrické chirurgie na úseku dalšího vzdělávání preventivně léčebné péče a výzkumu. Sleduje úroveň pediatrické chirurgie a doporučuje opatření v organizaci pediatricko chirurgické péče v České republice na samostatných pracovištích pediatrické chirurgie. Kontroluje pediatricko chirurgickou preventivně léčebnou péči také na pracovištích, kde se dětská chirurgie provozuje v rámci všeobecné chirurgie.

 

Ocenění, pocty členům

Kafkova medaile je nejvyšší vyznamenání ČPCHS, kterou jsou odměňováni lékaři, kteří se významně podíleli na rozvoji ČPCHS. Zahraničním lékařům je udílena v případě dlouhodobých kontaktů a významné pomoci českým dětským chirurgům.

ČPCHS uděluje i čestné členství ve společnosti.

 

Kongresy

ČPCHS pořádá každý rok celostátní kongres. Ve tříletých cyklech se pořadatelé střídají tak, že dvakrát za 3 roky je národní kongres v českých zemích a jednou za 3 roky na Slovensku společně se Slovenskou pediatricko-chirurgickou společností.
Tyto sjezdy pořádá ČPCHS samostatně.

Dále se pravidelně jako organizátor spoluúčastní traumatologických dnů v Brně a v Rožnově. Sekcí dětské traumatologie jsou pořádána symposia v dětské traumatologii.

 

Vlastní časopis

Vlastní časopis ČPCHS nemá, v dohodě s  chirurgickou společností se podílí na tvorbě měsíčníku
"Rozhledy v  chirurgii" (archiv čísel).

 

Členství v zahraničních společnostech

Kolektivní

 • Česká pediatricko chirurgická společnost - kolektivní členství ve World Federation of Associations
  of Pediatric Surgeons (WOFAPS)
  národní delegát: prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
   
 • Česká pediatricko chirurgická společnost - kolektivní členství ve U.E.M.S. (European Union
  of Medical Specialists)

  národní delegáti:
  prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
  doc. MUDr. Michal Rygl Ph.D.

Individuální

 • EUPSA (European Paediatric Surgeons´ Association):
  prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc., MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  Prof. MUDr. Richard Škába, CSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., MUDr. Barbora Kučerová Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Bartl, CSc. - Rakouská společnost pro dětskou chirurgii
 • AOTrauma Europe - prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
 • MUDr. Ivan Melichar, CSc. - Rakouská společnost pro úrazovou chirurgii
 • prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. - Britisch Associations of Paediatric Surgeons
 • prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. - International Society of Paediatric Surgical Oncology
 • prof. MUDr. Richard Škába, CSc. - člen New York Academy of Science