Kafkova medaile

Kafkova medaile je nejvyšší vyznamenání ČPCHS, kterou jsou odměňováni lékaři, kteří se významně podíleli na rozvoji ČPCHS. Zahraničním lékařům je udílena v případě dlouhodobých kontaktů a významné pomoci českým dětským chirurgům.

 • 1994 - prof. Dr. István Altoray - Maďarsko
 • 1994 - prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc.
 • 1995 - prof. MUDr. Hvězdoslav Stefan, CSc.
 • 1995 - prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. - in memoriam
 • 1995 - prof. MUDr. Eduard Pekarovič, DrSc. - Slovensko
 • 1996 - prof. MUDr. Martin Janec, DrSc. - Slovensko
 • 1996 - prof. Zygmunt H. Kalicinski - Polsko
 • 1998 - John J. Corkery, MB,FRCS – Velká Británie
 • 1998 - MUDr. Antonín Moťovič - Izrael
 • 1998 - prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
 • 2002 - prof. Helena Hájková,DrSc - in memoriam
 • 2002 - doc. MUDr František Tecl,CSc
 • 2002 - prof. C. Nihoul-Fekete - Francie
 • 2002 - Prof. J.A. Haller - USA
 • 2002 - Prof. Michael Hoellwarth - Rakousko
 • 2002 - Prof. Andrew Pintér - Maďarsko
 • 2006 - Prof. Alexander Holschneider - Německo
 • 2006 - Prof. Prem Puri – Irsko
 • 2006 - prim. MUDr. Miroslava Králová, PhD.
 • 2010 - Prof. Leo Spiššák – Slovensko
 • 2014 - Prof. MUDr. Richard Škába,CSc.
 • 2014 - Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf,DrSc.
 • 2016 - Prof. Arnold G. Coran - USA
 • 2016 - Prof. Alberto Peňa - USA 
 • 2016 - Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.