Přihláška

Před vyplněním přihlášky si prosím prostudujte stanovy ČPCHS.

Vyplněnou přihlášku pak doručte na adresu:

Centrální evidence členů ČLS JEP,
Sokolská 31,
120 26 Praha 2

tel.:224 26 62 16, fax:224 26 62 12, e-mail: cle@cls.cz

Přihláška ke stažení