Přihláška

Před vyplněním přihlášky si prosím prostudujte stanovy ČPCHS.

Následně můžete přihlášku přímo odeslat, odkaz je zde.

Žádost o snížení členského příspěvku

Kontakty na kancelář evidence členů pro případné dotazy:

Centrální evidence členů ČLS JEP,
Sokolská 31, Praha 2
120 26 

Tel.: 224 26 62 16, fax: 224 26 62 12, e-mail: cle@cls.cz