Návrh nového vzdělávacího programu odeslán!

Dne 14. 6. 2018 proběhlo v Praze na Ministerstvu zdravotnictví finální jednání Akreditační komise oboru Dětská chirurgie. Během tvorby vzdělávacího programu bylo přihlédnuto k vzájemné diskuzi jednotlivých členů, objasnění nových skutečností plynoucích ze strany MZ ČR a k počtu výkonů, které byly dodány v rámci statistik. Návrh programu je nyní na MZ ČR a dle informací přidělené referentky by měl jít v nejbližší době do porady vedení, který ji pak vydá v jednom z nejbližších Věstníků. Nadále se však čeká na Vyhlášku, která bude definovat jednotlivé kmeny a je nadřazená všem věstníkům. Vyhlášku musí schválit Poslanecká sněmovna. Námi odeslaný návrh je k nahlédnutí zde, o dalším průběhu budeme informovat.