Chirurgický kmen konečně uzákoněn

Na konci roku 2018 byla konečně uvedena v platnost vyhláška MZ ČR, jejíž součástí jsou oficiální náplně základních kmenů. Mezi nimi je i kmen chirurgický, který je naším základním kmenem. Proti původní domluvě a příslibu se v něm nevyskytuje možnost absolvovat větší část praxe rovněž na pracovištích s akreditací Dětská chirurgie, bude tedy třeba tuto situaci vyřešit dle místních podmínek. Nakonec bude jistě mnoho těch, kteří podpoří názor, že dobrý obecný základ na všeobecné chirurgii je pro budoucího dětského chirurga tím nejlepším začátkem. Přejme si všichni vzájemně, aby si naši adepti, kteří projdou útrapami a lákadly všeobecné a dospělé chirurgie, zachovali přesvědčení a vůli nakonec přece jen dojít až k dětské chirurgii a nezůstali na chirurgii dospělých. My ve výboru ČPCHS i v akreditační komisi pro Dětskou chirurgii proto uděláme vše, co bude v našich silách.

Oficiální náplň chirurgického kmene je ke stažení zde.