Nové výhody členství v ČPCHS

 

Vážení členové a budoucí členové České pediatricko-chirurgické společnosti,

níže informace ohledně nově schválných výhod pro členy naší společnosti, více informací postupně v sekci webu pro členy ČPCHS.
 

  • Příspěvek 1500 Kč na výroční kongres DCH – aktivní účast, člen ČPCHS, do 35 let 

  • Příspěvek 10 000 Kč na účast na zahraniční kongres EUPSA, ESPES, EPOS, ESPU, WOFAPS – aktivní účast, vždy 1x na každé pracoviště, věk do 35 let – podléhá schválení výboru 

  • Nižší poplatky u kongresů pořádaných ČPCHS 

  • Zvýhodnění při absolvování stáže – členům ČPCHS garantuje Výbor zajištění stáže do 6 měsíců od požádání na pracovišti II. Typu 

  • Každé čtvrtletí bude člen ČPCHS dostávat emailem ČTVRTLETNÍK, kde budou souhrnné informace týkající se oboru dětské chirurgie

  • Bezplatná účast na krajském semináři – vzdělávací akce