Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 13.10.2000 v 10.00 hodin na oddělení dětské chirurgie ve FTN Praha – Krč

Přítomni:
Prof.MUDr.J.Šnajdauf, DrSc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc., prim.MUDr.M.Králová,
MUDr.J.Koudelka, MUDr.M.Prchlík, doc.MUDr.R.Škába,CSc.
Host: doc.MUDr.Gál
Omluven:doc.MUDr.P.Havránek, CSc.
Nepřítomni:MUDr.P.Polák, MUDr.Malý

1)   Kontrola zápisu
°     zjistit, zda MUDr.Kettner má atestaci z dětské chirurgie – dr.Škába

2)   Prof.Šnajdauf referuje o 
°    kongresu Kyoto, II.Evropském kongresu dětských onkochirurgů v Thessalonikách
°    dopisu prezidentovi ČLK dr.Rathovi a řediteli odboru vzdělávání MZ ČR prof.Tůmovi
      ohledně dětské urologie
°    zaplacení příspěvků do EUPSA – bude proplaceno
°    kongresu BAPS a schůzi EUPSA – červenec 2000 v Sorentu (Itálie)
°    dopisu dr.Pečenky z VZP ohledně one-day-surgery – odpověď ve smyslu předchozích
      postojů ČPCHS
°    dopisu prof.Blahoše ohledně standardů – trvá dále vyčkávací stanovisko
°    dopisu prof.Andry-ho ohledně zkoušek monospecialistů v EU
°    dopisu ČCHS ministru zdravotnictví prof.B.Fišerovi a místopředsedovi vlády dr.Špidlovi 
      ohledně přesčasové práce
°    dopisu z IPVZ ohledně struktury specializační náplně v oboru, který byl zaslán vedoucím
      kateder a subkateder.Jedná se o povinnou a doporučenou doplňkovou praxi.
a) navržená povinná doplňková praxe v délce 1 měsíce na pracovištích intenzivní péče
DCH a traumatologie Krč, Motol, Ústí nad Labem, Brno, Ostrava, Hradec Králové
a povinná doplňková praxe v dětské kostní traumatologii na pracovištích:Dětské
traumatologické centrum FTN Krč a KDCH  a traumatologie Brno
b) doporučená doplňková praxe doporučena z pediatrie a neonatologie
c) organizace zkoušky, která bude doplněna o logbook
d) 3x povinná účast na akcích pořádaných ČPCHS (výbor doporučuje 1x aktivní účast)

3)   Doc.Tecl bude referovat na příštím výboru o výsledcích dotazníkové akce v sekci
       miniinvazivní chirurgie.


4)   Doc.Škába referuje o zprávách WOFAPSu.

5)   Různé diskuse o tendencích zřízení oddělení dětské chirurgie na Karlově.

6)   Dr.Prchlík referuje o vzniku sekce pediatrické intenzivní medicíny při ČPS.

 

7)  Příští schůze výboru bude 7.12.2000 (výjimečně čtvrtek) na Klinice dětské chirurgie       
Praha – Motol v 10.00 hodin při atestační zkoušce z dětské chirurgie.