Zápis ze svhůze výboru ČPCHS dne 7. 12. 2000 v 10.00 hodin na Klinice dětské chirurgie ve FNM Praha – Krč

Přítomni: 
Prof. MUDr J Šnajdauf, DrSc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc., doc.MUDr.P.Havránek, CSc.,
prim.MUDr.M.Králová, MUDr.M.Prchlík, doc.MUDr.R.Škába, CSc.
Host:prim.MUDr.V.Bäumelt
Omluven:MUDr.Polák, MUDr.Koudelka
Nepřítomni: MUDr.Malý
 
1) Kontrola zápisu
Ad 1) Dr.Kettner nemá atestaci z dětské chirurgie , doporučeno zapojit se do předatestační
          přípravy.
Ad 5) Vzhedem k oficiálnímu oznámení ve Zdravotnických novinách dne 1.12.2000 o vzniku
          nového pracoviště dětské chirurgie v Praze ve FNKV zaslán dopis ministrovi zdravotnictví
          se stanoviskem výboru ČPCHS.

2) Prof.Šnajdauf referuje o
.     schůzce dne 25.10.2000 ohledně struktury oboru dětské urologie.Po diskuzi výbor ČPCHS
      jednoznačně podporuje závěry tohoto jednání.,
.     dopisu  doc.Havlíčka o přesčasových hodinách a schůzce dne 2.12.2000 v Lékařském domě
      v Praze. Dr.Prchlík referuje o závšrech schůzky.,
.     schůzce v Keplech – vytýkána koincidence se schůzí výboru, nominace členů komise auditu
      pro CDT, určení CDT, ze kterých vypadla FNM. Členové odborné komise ČPCHS musí
      být členy ČPCHS. Doc.Havránek vysvětluje vznesené námitky, po diskuzi upřesněno složení
      sekce dětské traumatologie, která bude pracovat ve složení: Havránek, Prchlík, Gál, Polák,
      Preis, Štuj.,
.     dopisu EUPSA písemné zprávy ze zasedání v Sorentu.,
.     struktuře specializační náplně z dětské chirurgie – viz příloha

3) Dr.Bäumelt referuje o přípravě 47.Kongresu dětské chirurgie 23. – 25.5.2001 v Českém Krumlově
Výbor ČPCHS bude dne 23.56.2001 od 17.00 hod.

 

19.00 uvítací večer středa 23.5. – zámek
      Společenský večer čtvrtek 24.5. – pivovar
      Vědecký program (jednání) bude hotel Růže
      Předběžné hodnocení a rozdělení přednášek
 
4) Doc.Havránek referuje o:
.     dokumenty ze sekce jsou k dispozici na www dětská chirurgie
.     auditech DTC
.     9. a 10.5.2001 bude „Jemniště“
.     publikaci standardů v dětské traumatologii v Acta traumatologica cechoslovaca.

5) Různé
.     Schválena přihláška nového člena ČPCHS MUDr.Kachlíkové Dagmar – přijata
.     Zpráva z redakční rady Rozhledů v chirurgii
   
6) Příští shůze výboru bude 26.ledna 2001 v 10.00 hodin v nemocnici v Českých
Budějovicích, ul.B.Němcové.

 


                        Všem členům výboru přejeme vše nejlepší v třetím tisíciletí.