Zápis ze schůze výboru ČPCHS, Štrbské pleso

Přítomni:
prof.MUDr.J.Šnajdauf, Dr.Sc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc., doc.MUDr.P.Havránek, CSc., prim.MUDr.M.Králová, MUDr.P.Polák, MUDr.J.Koudelka, MUDr.M.Prchlík, doc.MUDr.R.Škába, CSc., MUDr.T.Malý, host:MUDr.Bäumelt
 
 
 
1) 1)      Kontrola zápisu
°    Bedrnův den 21.9.2000 – definitivní termín.
°    Úpravy v rozdělovníku příspěvků za aktivní účast na zahraničních akcích.
 
2)   47. sjezd 24. – 26.5.2001, Český Krumlov, deadline abstrakt 28.2.2001
      Téma:               Laparoskopie
                               Dětská urologie
                               Traumatologie
                               Varia
                               sesterská sekce Varia
 
3)   Doc. Tecl předkládá návrh na zřízení sekce miniinvazivní chirurgie a dětské urologie            
      ( viz příloha ČPCHS ).
 
4) 4)      Prof.Šnajdauf referuje o
°    dopisu prof.Blahoše ČLS se žádostí na návrhy členů odborných kolegií Mzd ČR.
      Doporučeni: prof.Šnajdauf, doc.Tecl, prim.Králová
°    přihláškách nových členů:
     MUDr.Hájek ( Liberec )                             přijat
     MUDr.Matoušková ( FNKV Praha )          přijata
     MUDr.Birhanzlová ( FN Plzeň )                přijata
 
°    dopisu z ČLS ohledně poskytování darů a pohoštění
°    dopisu ČLK o udělování licencí ( k prostudování ad MUDr.Prchlík )
°    dopisu z VZP ohledně one-day-surgery- ad MUDr.Prchlík
°    dopisu prezidenta ČLK ohledně požadavků ČPCHS na soukromé praxe
°    dopisu prof.Hájka ohledně modelových standardů ( vyčkává se )
°    dopisu náměstka Mzd Dr.Maliny se žádostí odborné diskuse k stacionáři pro dětskou
      chirurgii
°    Dr.Běgusové z Mzd ČR – finanční prostředky pro traumatologická centra – doc.Havránek
      shromáždil podklady a věc zajišťuje
 
Sekce dětské urologie
 
 
Cíl:  vymezení dětské urologie v rámci pracovišť dětské chirurgie, koordinace práce dětských urologů ( + dětských chirurgů s atestací z dětské urologie ) na pracovištích dětské chirurgie. Zdůraznění přirozené příslušnosti dětské urologie k dětské chirurgii. Zabránit snaze o  přesunutí dětských a mladistvých pacientů na dnes již nepříslušná oddělení a kliniky – dospělá chirurgie, dospělá urologie.
 
Zdůvodnění:  nutnost specifické péče o dětské pacienty. Optimální operační erudice lékařů na dětsko – chirurgických pracovištích, která na jiných odděleních není, ani v současné době díky postupující specializaci již být nemůže. Vybavenost pracovišť dětské chirurgie jemnými nástroji, v  oblasti laparoskopie např. zcela identickými s nástroji pro dětskou laparoskopickou chirurgii jako takovou.
 
Postup, prostředky:  obeslání jednotlivých pracovišť dotazníky, získání přehledu o počtech výkonů, jejich spektru ( počet a stávající specializace lékařů, typ výkonů, věk pacientů, výsledky ). Koordinace práce dětských urologů, výměna zkušeností, koordinace společného postupu a spolupráce s  pediatrickou sekcí České urologické společnosti.
 
Sekce miniinvazivní chirurgie
 
Vytipovat a obeslat jednotlivá pracoviště chirurgie dotazníky.
 
Snahou získat přehled o současné situaci v laparoskopii a torakoskopii u dětí.
Typy výkonů. Věková omezení. Kolik chirurgů. Výsledky a komplikace.
 
Dále získat obraz i v oblasti flexibilní endoskopie.
Zda je využívána na pracovišti. Kdo provádí vyšetření ( chirurg, internista-gastroenterolog dospělý či dětský apod. ).
 
Snahou je získat celkový přehled o situaci v ČR. Koordinovat práci a vzdělávat jednotlivé chirurgy. Vyměňovat si vzájemně zkušenosti. Zaujmout určitý postoj v oblasti miniinvazivní chirurgie vůči pracovištím dospělé chirurgie. Vymezit určité mantinely ( přednášková činnost, publikace v  časopisech ).