Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 26.1.2001 v 10.00 hodin na oddělení dětské chirurgie nemocnice v Českých Budějovicích

Přítomni:
Prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc.,  doc. MUDr. P.Havránek,Csc., prim.MUDr.M.Králová,  MUDr.M.Prchlík, MUDr.P.Polák, doc.MUDr.R.Škába,CSc.,
MUDr. Koudelka
Hosté : prim. MUDr.V.Bäumelt, MUDr. Hanák, MUDr. Gál
Nepřítomni: MUDr. Malý
 
1) 1)      Kontrola zápisu
Ad 2)  ze zápisu v bodu – schůzka v Keplech se vypouští formulace „určení CDT, ze kterých 
            vypadla FNM“.
 
 
2) 2)      Prof.Šnajdauf referuje o
· ·        Neoficiálních jednáních s MUDr. Malinou a  MUDr. Březovským o dalším rozšiřování pracovišť dětské chirurgie v Praze. Po diskuzi vypracováno stanovisko ČPCHS k současné potřebě
· ·        Zápisu z jednání VR ČLK
· ·        Dopisu ČLS J.E.P. ohledně postgraduální výchovy v dětské chirurgii, kde stále trvá výchova také v dětské urologii. Trvá stanovisko a závěr z  jednání 15.12. na urologické klinice v Praze
· ·        Nesrovnalostech v číslování a posloupnosti sjezdů a kongresů ČPCHS – bude dohledáno a upraveno.
 
3) 3)      Traumatologická sekce nemá aktuální zprávy.
4) 4)      Dr. Polák zajistí ještě větší prezentaci aktivit členů ČPCHS v cizině i v zahraničí.
5) 5)      Sekce miniinvazivní chirurgie a urologie zatím shromažďují podklady.
6) 6)      Dr. Prchlík referuje o přípravě atestace z pediatrické intenzivní péče - též pro dětského chirurga.
7) 7)      One-day surgery  vytvořit podklady pro kalkulaci těchto výkonů.
8) 8)      Žádosti o příspěvek za účast na zahraničním kongresu zaslat nejpozději do 28.2.2001 na adresu sekretariátu ČPCHS FNM Praha – Motol.
9) 9)      Příprava Celostátního sjezdu 24. – 25.5.2001. Vědecký program, rozdělení sekcí, moderátoři.
 
Příští schůze výboru 23.5.2001 v 17.00 hodin – Český Krumlov.
 
 
 
 V Praze dne 16. 2. 2001
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.