Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne7. prosince 2001 v 10.00 hodin na oddělení dětské chirurgie v Hradci Králové

Přítomni:  prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc.,
                   doc. MUDr. P.Havránek,CSc., prim.MUDr.M.Králová, Ph.D., 
                   MUDr.M.Prchlík,  doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr.Koudelka
Hosté :       prof. MUDr. K. Novák, doc. MUDr.K.Havlíček, doc. .MUDr.Gál
Omluven : MUDr. Polák, MUDr. Mal
 
 
 
1. 1.      Diskuse nad připomínkami oponentů „Koncepce dětské chirurgie“ prof.Nováka, doc.Havlíčka, kteří přítomni osobně.
 
2. 2.      Kontrola zápisu  :
 
Ad 3) CDT v Plzni podmiňovat vznikem oddělení dětské chirurgie.
Ad 3) Dotace z Ostrovů života bude činit asi 4 mil. místo předpokládaných 6 milionů.
          Rozdělení definitivn  částky bude provedeno stejným klíčem.
Ad 6) Schůze výboru bude 8.2.2002 ve FTN Praha Krč.
 
Prof. Šnajdauf referuje o :
 
· ·        dopisu prof. Šolce, předsedy ČPS, ohledně dětské urologie
· ·        dopisu prof. Holschneiderovi ohledně postgraduální výchovy v dětské chirurgii v ČR
· ·        žádosti doc. Gála ohledně udělení Kafkovy medaile doc. Teclovi
· ·        účasti dr.Morávka na Semináři „Lékařské profese v Evropě“ – dr.Morávek vypracoval referát
· ·        žádosti MUDr.Košťála o členství v ČPCHS
· ·        dopisu ohledně příspěvků do ČPCHS, které se nebudou měnit do Valné Hromady ČPCHS
· ·        dopisu MUDr. Alušíkové, CSc. ředitelce FNKV v Praze
· ·        prof. Blahošovi o školení zdrav. odborníků, většinou z bývalých zemí SSSR. Možno realizovat na pracovištích Praha-Motol, FTN Krč, odd.dětské chirurgie v Hradci Králové a Klinice dětské chirurgie, ortopedie a  traumatologie Brno
· ·        dopisu z ČLK ohledně minimální dostupnosti české dětské chirurgie
· ·        ohledně Kongresu českých a slovenských dětských chirurgů Praha, května 2002.
 
 
- -         2  -
 
 
 
 
Doc. Havránek referuje o
- -         Ostrovech života, zatím získal kolem 800 000,-  prostředky budou rozděleny
- -         dopisu krajských hejtmanů ohledně delegování odborníků za dětskou traumatologii do poradního sboru
- -         4. – 8.5. 2002  5. Evropský traumatologický kongres – Víde
- -         CTD Plzeň, Č.Budějovice – viz bod 2. ad 3)
 
Dr. Prchlík referuje o  semináři OKO - informační bulletin je na stránkách Internetu: www.tc.cas.cz, kontaktní adresa:  www.oko-zdravotnictví.cz.
 
 
Nový člen: MUDr. Jiří Košťál – Plzeň.
 
 
 
Příští schůze výboru 8.2.2002 ve FTN Praha – Krč v 10.00 hodin.
 
 
 
Šťastný Nový rok !
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13.02.2001

Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.