Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 23.5.2001 v 17.00 hodin pizzeria Nanna Ginna v Českém Krumlově v rámci 47. kongresu dětských chirurgů

Přítomni:
Prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., doc. MUDr. P.Havránek,Csc., prim.MUDr.M.Králová,  MUDr.M.Prchlík, MUDr.P.Polák, doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr. Malý,
MUDr. Koudelka
Hosté : MUDr. Gál
Omluven : doc.MUDr.F.Tecl
 
 
1. 1.      Kontrola zápisu  :
Ad 6)  Dr.  Prchlík – atestace z pediatrické intenzivni péče pro dětské chirurgy individuálně
           po vzájemné dohodě společností.
 
Ad 7) One-day Surgery bude řešena v příštím roce.
 
 
2. 2.      Příští Kongres českých a slovenských dětských chirurgů s mezinárodní účastí
      22.5. –   24.5.2002.
Místo konání   předběžně Hotel Pyramida
Dead line abstrakt  31.1.2002
První oznámení  červenec
Druhé oznámení  listopad
Prezident kongresu prof. Šnajdauf
General secretary  doc. Škába
Scientific commettee ved. doc. Havránek
Organizing commettee členové výboru
 
Topics: Pediatric Surgery, Urology, Traumatology.
Invited speakers:      zatím neurčeni
       navrženi – prof. Hölwarth
                         prof. Fékété
 
 
3. 3.      Prof.Šnajdauf referuje o
· ·        stanovisku ČUS k postgraduální výchově v dětské urologii.
Stanovisko ČPCHS bude vypracováno po připomínkách členů výboru a zasláno ČLK, která o toto stanovisko požádala.
 
· ·        vypracování návrhu pozitivních reverzů v dětské chirurgii pro ČLK
Doc. Havránek bude s pracovní verzí kontaktovat právní oddělení ČLK.
· ·        činnosti ve VR ČLK
· ·        katalogu hrazené péče – prostuduje dr. Koudelka
· ·        stacionáři dětské chirurgie – dr.Prchlík
· ·        zasedání U.E.M.S. v Budapešti 4.5.2001
· ·        dopisu z ČLS ohledně hlášení odborných akcí na rok 2002 – ad dr.Králová
 
 
4. 4.      Traumatologická sekce – doc.Havránek referuje o :
· ·        metodickém listu MZ pro CDT
· ·        symposiu Jemniště - bylo 36 sdělení
· ·        jednání o spolupráci se slovenskou dětskou traumatologií. Výsledkem by mělo být střídání akcí.
· ·        akce v roce 2002 – Rožnov
· ·        na akce traumatologické sekce bude zpětně vystaven certifikát na proběhlé akce.
 
5. 5.      Schváleny příspěvky za aktivní účast (dr.Koudelka, dr.Rygl, doc.Havránek,dr.Pešl – 2x,
       doc.Škába – 2x,) Tato abstrakta ad www.
 
6. 6.      Přijetí nového člena  - doc.MUDr. T.Tláskal, CSc. - SPPKK FN Motol
 
7. 7.      WOFAPS – Declaration of Pediatric Surgery (zveřejnění v Čes. Pediatrii).
 
 
 
 
Příští schůze výboru  21.9.2001 v 10.00 hod. – Ústí nad Labem.
 
 
V Praze dne 20.06.2001
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.