Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 8. února 2002 v 10.00 hodin na oddělení dětské chirurgie v Krči

Přítomni:  prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc.,
                   doc. MUDr. P.Havránek,CSc., prim.MUDr.M.Králová,  Ph.D., 
                   MUDr.M.Prchlík,  doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr. Koudelka, CSc.,
       MUDr. Polák, MUDr. Malý
 
1. 1.      Kontrola zápisu  :
 
Doc. Tecl navrhuje termín
Ad 2 - příští kongres ČPCHS Brno 21. – 23.5.2003 – I. informace září 2002   
(Jemniště bude kolem 10.5.2003.)
 
Vzpomínka na doc.MUDr.H.Hájkovou.
 
2. 2.      Prof. Šnajdauf referuje o :
· ·        návrhu z 1. LF UK na vznik nového pracoviště dětské chirurgie
· ·        žádosti MUDr. Zelenkové z pracoviště DCH FTN Krč o členství v naší odborné společnosti – schváleno
· ·        V. českém pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí, Teplice 5. – 7.9.2002;
program chirurgické sekce (abstrakt do 15.3.2002)
 
3. 3.      Prim. Králová referuje o Bedrnově dnu v říjnu 2002 – ČPCHS se nepodílí na organizaci.
 
4. 4.      Dr. Prchlík referuje o  materiálech UZISu. Nejčastější  diagnózy v roce 2000 budou zveřejněny na internetu.
 
5. 5.      Kongres 2002 – dary sponzorů zatím 50.000,- Kč. Akceptace přednášek a rámcový program.
 
Příští schůze výboru 15.4.2002 v 18.45 hodin v restauraci Šumava,
Praha 1, Štěpánská ulice (po Kafkově večeru).
 
Žádosti o příspěvky za aktivní účast na mezinárodních akcích zaslat do  31.3.2002 na adresu sekretariátu Kliniky dětské chirurgie FN Motol.
 
 
 
V Praze dne 18.2.2002
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.