Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 15. dubna 2002 v 19.00 hodin restaurace Šumava, Praha

Přítomni:  prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., doc.MUDr.F.Tecl, CSc.,
                   doc. MUDr. P.Havránek,CSc., prim.MUDr.M.Králová,  Ph.D., 
                   MUDr.M.Prchlík,  doc.MUDr.R.Škába,CSc., MUDr. Polák, MUDr. Malý
Omluven:   MUDr. Koudelka, CSc.
Host:           Prof. MUDr. H. Stefan, CSc.
 
 
1. 1.      Kontrola zápisu  :
 
Převzetí Kafkovy medaile doc.MUDr.H. Hájkové synem MUDr.T.Hájkem zařídí MUDr.Prchlík
 
 
2. 2.      Prof. Šnajdauf sděluje, že ČPCHS nominovala  na prezidenta EUPSA prof. Höllwartha.
 
3. 3.      Traumatologická sekce:
Opětně žádána nutnost včasných traumatologických statistik. Doc. Havránek bude upomínat jednotlivá pracoviště. Termín zůstává stále stejný: do 31.3. následujícího roku.
 
4. 4.      Žádosti o příspěvky za aktivní  přednáškovou účast v zahraničí možno zaslat  do 31.5.2002, na adresu sekretariátu ČPCHS.
 
5. 5.      Kongres květen 22. – 24.5.2002.  Třeba doplnit seznam čestných členů do evidence členů společnosti, přípravy probíhají dle harmonogramu.
 
 
Příští schůze výboru 21.6.2002 v 10.00 hodin  - Hradec Králové.
 
- -         další  schůze je plánována během  Pediatrického kongresu v Teplicích.
 
 
 
V Praze dne  18. dubna 2002
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.