Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 5.9. 2002 v 17.00 hodin v Teplicích, Restaurace u Petra

Přítomni:  prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., MUDr. Koudelka,CSc.,  MUDr.M.Prchlík,
      prim. MUDr. Polák, doc.MUDr.R.Škába,CSc.,
Omluven: prim.MUDr.M.Králová,  Ph.D.,  prof.MUDr. P.Havránek, CSc., MUDr. Richter,
                 MUDr. Malý
 
1. Kontrola zápisu  : 
· ad 2) Kongres v Brně – vzhledem k Evropskému kongresu dětské chirurgie, který se koná 21.-24.5.2003 v Tours, byl  změněn termín konání na 4. – 6. června 2003.
· ad 5)  Pro odbornou stáž v Pediatric Surgery  research v Hôpital Necker je z francouzské strany požadován alespoň 1 rok. Na statutu stáže a zajištění jejího stipendia z francouzské strany se pracuje.
 
 
2. 2.      Prof. Šnajdauf  referuje o:
· ·        kandidatuře do předsednictva výboru ČLS. Za naši společnost doporučen prof.MUDr. P.Havránek, CSc.
· ·        neplatících členech ČPCHS. U částek 240,- Kč a výše bude napsán dopis – zařídí prim.MUDr.Králová.
MUDr. Zwingerové, která dluží 840,- Kč, bylo členství v ČPCHS ukončeno
· ·        zprávě o kongresu dětských chirurgů (květen 2002,Praha), kterou vypracoval prof.Havránek do Rozhledů v chirurgii
· ·        dopisu ČLK/MZ ohledně vyhlášky o dispenzarizaci z hlediska dětské chirurgie
 
3. 3.      Zprávy ze sekcí bez připomínek.
 
4. 4.      Přípravou voleb výboru ČPCHS na nové funkční období pověřen
MUDr. Koudelka, CSc.
 
5. 5.      Příští schůze výboru bude během podzimního atestačního termínu v Praze
(5. prosince 2002 v 10.30 hodin).
 
V Praze dne  13. září 2002
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.