Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 10.10.2003 v 10:00 v Ústí nad Labem

Přítomni: Doc. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, Doc. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich Preis, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc, MUDr. Martin Prchlík, prim.MUDr.Petr Polák
Nepřítomen: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D.
 
1. Kontrola zápisuminulé schůze: bez připomínek
 
2. Doc. Škába referuje:
a) ČLS JEP požaduje
 - aktualizaci dat pro storočenka – do příští schůze
 - do 14.11.03 nahlášení výše příplatků – 300 Kč
 - aktualizace sekcí ČPCHS  - traumatologická, urologická, miniinvazivní chirurgie, intenzivní péče
b) průběžná zpráva z jednání na ČLK pro vykazování kódů pro pojišťovny – změny postoupeny VZP, další schůzka 22.10.03
c) Pediatrický kongres 8.-11.9.2004 – přednášky z oboru dětské chirurgie zařadit do jednotlivých bloků dle tématiky
d) o dopisu Prof. Pintera o možnosti přihlášení se do EUPSA – přihláška na www.eupsa.org
 
3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
a) ze schůze Traumatologické sekce v Žumberku 17.-19.9.2003
 - počet a geografické rozmístění současných 8 CDT se jeví jako optimální
 - další existence CDT Plzeň, České Budějovice a Ostrava je podmíněno vznikem samostatného lůžkového oddělení dětské chirurgie s dostatečným personálním zajištěním
 - doporučen jednotný skórovaní systém pro hodnocení všech traumat – ISS. Hodnota ISS je součástí propouštěcí zprávy každého traumatologického pacienta.
b) do konce února poslat statistické údaje z CDT
 
4. Terníny připravovaných akcí:
 Kongres WOFABS, 22.-24.6.2004, Záhřeb.
 Ostravské traumatologické dny, Rožnov, září/2004, bude upřesněno
 11. pracovní setkání pediatrické intenzivní péče, Krkonoše, duben 2004, bude upřesněno
 
5. Různé:
- FN Motol pořádá mezioborový seminář „Současné možnosti diagnostiky a  léčby vybraných VVV v perinatálním období“ kinosál FN Motol, 1.11.2003 8:15
- schválení nových členů ČPCHS 
 MUDr. Petr Toufar – Oddělení úrazové a plastické chirurgie nemocnice Č. Budějovice
 MUDr. Radek Hanák – Chirurgické oddělení nemocnice Č. Budějovice
 MUDr. Jiří Nikel, Chirurgicko traumatologické oddělení nemocnce Frýdek Místek
- návrh na vyřazení lékařů opakovaně neplatících příspěvky – MUDr. Pavel Piler, MUDr. Oldřich Hájek
- M. Prchlík referuje ze schůze Sekce inzenzivní medicíny České pediatrické společnosti (SIM ČPS)
 - internetové stránky sekce www.simcps.cz
 - vedoucí jednotlivýh JIRP v rámci CDT respektují požadavky traumatologické sekce ČPCHS na ISS
 - požadují systematické řešení komplexní péče o dětské traumatologické pacienty
 - odsouhlasen standard pro léčbu popálenin u dětí, bude vyvěšen na webu
- statistiky operačních výkonů za rok 2002 dodala pracoviště dětské chirurgie v Ostravě, Hradci Králové a Praze Krči.
 
 
Příští schůze výboru bude 11.prosince.2003 od 13.00 na KDCH FN Motol.
 
V Praze, 10.října 2003, Martin Prchlík.