Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 11.12.2003 v 13:00 v Praze Motole

Přítomni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D, Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluven: prim. MUDr. Tomáš Malý,

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
 doplnit připomínky pro storočenku do 15.1.2003
 ostatní bez připomínek

2. Doc. Škába referuje:
- odpověď na dopis ČLS o poskytování péče v  oboru DCH v ČR –v ČR je v oboru DCH  zajištěna péče o chirurgická  onemocnění u dětí  v plné šíři
- ČLS vytvořila subkomise pro zdravotnické prostředky – t.č. se nejeví zastoupení DCH jako nezbytné
- dopis ředitelky FNKV o nezbytnosti pracoviště DCH – odpověděl Doc. Škába – přiložen dopis z 19.11.01, kde      nebylo doporučeno zřízení již čtvrtého pracoviště DCH na území hl. m. Prahy ve FNKV, tento názor zastává výbor  ČPCHS dodnes
- pediatrický kongres v Ostravě 2004 – byl přijat požadavek, aby chirurgické přednášky byly zařazeny tématicky a  nebyly tedy v samostatném bloku (Slaný)
- Doc. Škába upozornil výbor ČPS na bezprecedentní praxi ošetřování chirurgicky nemocných dětí chirurgem bez erudice v dětské chirurgii, kdy jsou tyto děti hospitalizovány na interním typu dětského lůžkového oddělení a to i v oblastech, kde je  specializovaná DCH péče plně zabezpečena. Současný stav bude projednán s výborem ČPS.
- členství ve WOFAPS zůstává hromadné, je již zaplaceno, členství v EUPSA je pouze individuální
- dopis ohledně jednotného indikačního seznamu pro lůžkovou rehabilitaci pohybového a dýchacího systému pro děti     a dospělé – připomínky vyřídí prof. Havránek
- národním delegátem ČPCHS v EUPSA (www.eupsa.org) bude Doc. Škába
- výbor navrhuje zapojit se do organizačních složek EUPSA – zástupce bude navržen na příští schůzi výboru
- zástupcem v UEMS (www.uems.net) pro obor DCH bude i po vstupu ČR do EU prof. Šnajdauf, nejspíše do roku    2006, další informace po kongresu v Záhřebu v červnu 2004
- doporučeno čestné členství v ČPCHS pro prof. Pekaroviče
 
3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- statistika CDT by měla být odeslána do konce února 2004
- budou otevřeny webové stránky traumatologické sekce www.detskatraumatologie.cz, schválen obecný návrh stránek
- provedeno vyúčtování sympozia Dětských zlomenin Jemniště 2003
 
4. Terníny akcí:
- 50. kongres slovenských a českých dětských chirurgů se bude konat na Štrbském plese 30.5.-2.6.2004
- kongres EUPSA 22.-27.června 2004 v Záhřebu – www.zagreb2004.kdb.hr – abstrakt deadline 22.března 2004

 

 

5. Různé:
- na základě jednání 2. pracovní skupiny dohodovacího řízení o změně sazebníku kódů chirurgických výkonů vzešel pro výbor  ČPCHS požadavek na přesnou specifikaci omezení pracovištěm „SH“
  výbor po diskuzi vyjmenoval následující kódy s navrženou specifikací „SH“:
 52211, 52219, 52221, 52223, 52225, 52227, 52229, 52231, 52233, 52235, 52237, 52239,  52413
 a zároveň určil pracoviště, na která se označení „SH“ bude vztahovat:
  Klinika dětské chirurgie,  traumatologie a ortopedie FN Brno, Oddělení dětské chirurgie ve FN Hradec Králové,  Oddělení dětské chirurgie  Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol,  Klinika dětské chirurgie a  traumatologie 3. LF UK a  FTNsP v Krči 
- výbor navrhuje zrušení finančního příspěvku na vydání poloviny samostatného čísla Rozhledů v chirurgii vzhledem   ke špatné finanční situaci, v redakční radě nahradil Doc. Tecla prof. Gál
- v  reakci na připravované a diskutované změny v pediatrické péči na území hl. m. Prahy (snižování počtu pediatrických  pracovišť) se výbor ČPCHS shodl na závěru, že by lůžkové základny dětské chirurgie měly regionálně odpovídat  regionálnímu rozložení pediatrických pracovišť. Pokud bude pediatrická lůžková péče koncentrována v Praze pouze  do 2 pracovišť,  mohou být též pouze 2 lůžková pracoviště DCH bez narušení pediatrickochirurgické péče

 

Příští schůze výboru bude v pátek 6.února 2004 v 10:00 v Praze-Krči,
další pak 8. a 9.dubna v Ostravě.

 

 

Pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví a trpělivosti do roku 2004!

 

 

 

 

V Praze, 11. prosince 2003, Martin Prchlík.