Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 24.4.2003 ve 12.00 hodin

Přítomni:   prof. MUDr.J. Šnajdauf, DrSc., prof.MUDr. P.Havránek, CSc., MUDr.M.Králová,  Ph.D.,  MUDr.M.Prchlík, prim.MUDr. Koudelka,CSc.,  prim.MUDr. Richter, prim.MUDr. Malý, doc.MUDr.R.Škába,CSc.,

Omluven: prim. MUDr. Polák

                
Hosté:  doc. MUDr.P. Gál, Ph.D.


1. Kontrola zápisu  : 
ad 2 – úkol trvá, statistika zvláště u tumorů a VVV je nezbytn
ad 3 – doc.Mrzena vysvětluje své stanovisko ke statistice CDT.
            Po diskusi konsensus doc.Mrzena prof.Havránek pro příští statistiku.


2. Prof. Šnajdauf  referuje o:
· návrhu prof. Höllwartha o stanovách EUPSA;
· výsledku voleb do předsednictva ČLS;
· vyúčtování kongresu Praha 2002 – zisk hrubý 89.000,- Kč;
· pracovní skupina chirurgických odborností při ČLK – zástupci ČPCHS prim.Fryč, MUDr. Machart. Prim.Fryč informuje o současném stavu jednání v ČLK. Připomínky členů výboru zasílat na e-mail: richard.fryc@fnmotol.cz
· o event. sekci dětské chirurgie na 6. pediatrickém kongresu 8. – 11.9.2004. Definitivní rozhodnutí bude na schůzi v Brně;

· přihlášky do ČPCHS
noví členové: MUDr.Kotrnoch – Bulovka
  MUDr. Knotková – Bulovka
  MUDr. Kováčik – Bulovka
  MUDr. Voleská – Bulovka
  MUDr. Beranová – Bulovka
  MUDr. Drlík – Bulovka
· pověření prim. Fryče a MUDr. Macharta (KDCHT 3.LF) k zastupování v komisi ČLK pro úpravu seznamu výkonů;
· dopisu MUDr. Horna – KDCH Bratislava – ohledně pořádání Podunajského sympózia – říjen 2003 Bratislava;
· zápisu z jednání VR ČLK;
· jednání společnosti monospecialistů EUPSA.


3. Traumatologická sekce - prof. Havránek referuje o :
· reakci doc.Plevy na odmítnutí členství dětských traumatologů v ČPCHS – zábranou byly formální nedostatky přihlášky

4. Výsledky voleb – prim. Koudelka – viz příloha

5. Sjezd Brno 4. – 6.6.2003 – doc. Gál
sesterská sekce  27 sdělen
lékařská sekce  56 sdělen
4.6.2003 – Hotel Atlantis – 17.00 hodin schůze výboru
zahájení 5.6. v 9.00 hod. oficiální, vlastní program cca o 9.20
projednán program, moderátoři

     6.  R ů z n   :

 

Příští schůze obou výbor  4. června 2003 v 17.00 hodin v hotelu Atlantis.

V Praze dne  24. dubna 2003
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.

23. dubna 2003

 


PRŮBĚH A VÝSLEDKY VOLEB DO VÝBORU

ČESKÉ PEDIATRICKO-CHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI

 

 


Konečné výsledky voleb 9-členného výboru ČPCHS


Konečné pořad J m é n o Počet hlas
1 prof.MUDr.Havránek Petr, CSc. 57
2 prof.MUDr.Šnajdauf Jiří, DrSc. 56
3 prim.MUDr.Koudelka Jaroslav,CSc. 51
4 prim.MUDr. Polák Petr 49
5 doc.MUDr. Gál Petr, Ph.D. 48
6 doc.MUDr.Škába Richard, CSc. 46
7 MUDr. Preis Jindřich, Ph.D. 37
8 - 9 prim. MUDr. Malý Tomáš MUDr. Prchlík Martin 33