Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 4.6.2003 v 17.00 hodin v Brně-Hotel Atlantis

Přítomni:  Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc, Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D, Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, MUDr.M.Králová, MUDr. Martin Prchlík, MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim.MUDr.Vl.Richter, prim.MUDr.T.Malý, MUDr.J.Preis, Doc. MUDr. Richard Škába, CSc., prim. MUDr. Petr Polák


1. Kontrola zápisu z minulé schůze: bez připomínek

2. Prof.Šnajdauf referuje o:
· Podunajském symposiu v Bratislavě 3. – 4.10. 2003; ČPCHS se oficiálně zúčastní;
· schůzi EUPSA a UEMS během kongresu v Tours v květnu tr. Dokumenty jsou dostupné na následujících webových stránkách:
UEMS – www.yahoogroups.com, dále Mygroups, dále uemspaedsurg
EUPSA – www.eupsa.org - zde lze získat přihlášku pro individuální členství i ji současně vyplnit. Další kongres EUPSA bude v roce 2005 v Gdaňsku a dále po roce 2006 Maastricht, 2007 Torino, 2008 Istambul;
· dopisu z ČLK ohledně dostupnosti odbornosti dětské chirurgie a počtu pacientů na jednoho dětského chirurga;
· práci na připravě nových kalkulačních listů pro dětskou chirurgii -  průběžně pracují MUDr.Machart a prim.MUDr.Frič.


3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje o:
· Symposiu Jemniště – 87 účastníků, 37 sdělení
· akci Keply – září – organizuje MUDr.Toufar z Českých Budějovic. Předběžný termín 24.-26.9.2003;
· prim.MUDr.Richter referuje o jednání s doc.MUDr.Plevou, který sděluje, že t.č. již netrvá zájem traumatologů o členství v ČPCHS.

4. Různé:
· prof.Šnajdauf navrhuje zrušení příspěvků za zahraniční přednášky
· prof.Šnajdauf navrhuje zvýšení příspěvků společnosti na 300,- Kč. Oba návrhy budou předloženy na Valné hromadě ČPCHS 5.června 2003.
· MUDr.Prchlík referuje o situaci ve FN Ostrava – Poruba; výbor ČPCHS má obavy o úroveň péče o pacienty dětské chirurgie a traumatologie na Oddělení dětské JIP a ARO ve FN Ostrava.


Volby nového výboru ČPHCS
V tajném hlasování byl pro funkční období 2003 – 2007 zvolen nový výbor ve složení:

předseda  doc.MUDr.Richard Škába,CSc.
1. místopředseda prof.MUDr.Petr Havránek, CSc.
2. místopředseda doc.MUDr.Jaroslav Koudelka, CSc.
vědecký sekretář MUDr.Martin Prchlík
pokladník MUDr.Jindřich Preis, Ph.D.


Příští schůze výboru bude 10. října 2003 v 10.00 hodin v Ústí nad Labem

 

 

V Praze dne 2. července 2003
Zapsal: doc.MUDr.R.Škába, CSc.