Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 6.2.2004 v 10:00 v Praze Krči

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, , prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Richard Škába,CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.
Nepřítomen: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D, prim. MUDr. Tomáš Malý
Hosté:


1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
 - domluvit schůzku s výborem ČPS na I. pololetí  2004 – M. Prchlík
 - ostatní bez připomínek
 
2. Doc. Škába referuje:
 - předkládá žádost A. Ráry k účasti na Cornell Medical Seminars v Salzburgu – výborem doporučeno.
 
3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
 - statistiky za CDT do 29.2.2004
 - již registrována doména www.detskatraumatologie.cz jako oficiální stránka sekce dětské traumatologie při ČPCHS
 - schůze výboru traumatologické sekce v září 2004 ve Valticích
 - periodické dětskotraumatologické akce: liché roky Jemniště, sudé roky participace na Ostravských   traumatologických dnech a Trauma v dětském veku na Slovensku

4. Terníny připravovaných akcí:

5. Různé:
 - schválena služební cesta předsedy společnosti na zasedání EUPSA v Záhřebu 2004
 - schváleno přijetí nového člena ČPCHS, František Molva – Jihlava
 - operační statistika za rok 2003 ke zpracování na adresu martin.prchlik@ftn.cz, nejlépe v excelu do konce března
 - doporučeno zřízení vlastní domény www.detskachirurgie.cz – Petr Polák
 - postgraduální vzdělávání: doplněna stávající náplň a doporučena délka 2+5 nebo 2+6 let dle náplně chirurgického kmene v návaznosti na evropská doporučení (www.uems.be)

 


Příští schůze výboru bude v Ostravě ve čtvrtek 15.4.2004, v 18.00 hod.


V Praze, 10. února 2004, Martin Prchlík.