Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 15.04.2004 v Hradci Králové

Přítomni:  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Richard Škába, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluven: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D, Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Petr Polák
Nepřítomen:
Hosté:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze: bez připomínek

2. předseda společnosti (Doc. Škába):
- Časopis lékařů českých bude posílán všem předsedům odborných společností - bude u A. Brabcové
- VI. Pediatrický kongres – upozornit Doc. Slaného, aby nebyla samostatná sekce dětské chirurgie (Tomáš Malý)
    zajistit propagaci na webu (P. Polák)
- nové razítko společnosti (A. Brabcová)
- seznam členů –  celkem 114, nedoplatky ojedinělé
    návrh k vyloučení: Oldřich Hájek (Liberec)
    ukončení členství Ladislav Chvátal (Brno)
- International payment Instruction ke členství v EUPSA bude u sekretáře M. Prchlíka
- udělení čestného členství ČPCHS prof. Pekarovičovi – výbor souhlasí

3. Traumatologická sekce (Prof. Havránek):

4. Vzdělávání (Prof.  Šnajdauf):
- k atestacím z dětské chirurgie za ČLK výbor doporučil pověřit M. Prchlíka, P. Havránka a J. Koudelku
- délka 2 roky kmen + 6 let na akreditovaném pracovišti DCH (v současnosti viz vyjmenovaná školící pracoviště v náplni)
- povinná 4 měsíční stáž na subkatedře dětské chirurgie IPVZ (z toho 3 měsíce ve FN Motol a 1 měsíc ve FTN)
- celý dokument je přílohou zápisu.

5. Terníny připravovaných akcí:
- 8th Southeast European Symposium of Pediatric Surgery, September 24-25, Graz. www.pediatric-surgery.at
- VI. Český pediatrický kongres, 8.-11. září 2004, Ostrava. www.cpk2004.cz
- VII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, 10.-11. června 2004, Nové Město na M.  www.volny.cz/chirkongres

6. Zpráva z WOFAPS:
- návrh naší společnosti na presidenta WOFAPS – Prof. A. Coran
         vicepresidenta – Prof. P. Puri, Prof. J. Puigdevall
   executive committee – Prof. I. Fattorini, Prof. D.K. Gusta, Prof. V.T. Joseph, Prof. A. Holschneider
- výbor nedoporučil ucházet se o pořádání meetingu WOFAPS

 

 

7. Různé:
- M. Prchlík - statistiku operačních výkonů dodaly pouze 3 pracoviště (Hr. Králové, Ústí n. Labem, Praha Krč)
- M. Prchlík doporučuje: 1) založit databázi pracovišť, na kterých se vykazují dětskochirurgické výkony
                     2) založit, resp. aktualizovat databázi členů společnosti s informacemi o vzdělání, členství ve    společnostech, působišti, aktualizovat kontakt (adresa na pracoviště, telefon, mail)
            3) zlepšit komunikaci s členskou základnou – urychleně dokončit vlastní webové stránky, pravidelné  aktualizace, rozesílání zápisů mailem všem členům.
 Výbor s navrženými změnami souhlasí a pověřuje M. Prchlíka jejich zpracováním.
- výbor na základě diskuze o vzdělávání doporučil opět zvážit vznik urologické sekce ČPCHS.
- výbor pověřil R. Škábu a M. Prchlíka jednáním s výborem ČPS o vzájemném postupu při ošetřování dětských pacientů
(účast na schůzi výboru ČPS v květnu 2004 domluví M. Prchlík).

 

 


Příští schůze výboru bude v rámci kongresu na Štrbském plese

 

 

V Praze, 16. dubna 2004, Martin Prchlík.