Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 31.05.2004 v 17:00 na Štrbském Plese

Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 31.05.2004 v 17:00 na Štrbském Plese

 

Přítomni:  Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., CSc,  Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc,  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc,  prim. MUDr. Tomáš Malý,  MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Richard Škába, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze: bez připomínek

2. Doc. Škába referuje:

3. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:

4. Termíny připravovaných akcí:
- pro pořádání příštího sjezdu ČPCHS bude osloven Dr. Vacek (R. Škába)
- Dětské zlomeniny Jemniště 2005 – 11.-12.5.2005

5. Různé:
- nové WWW stránky společnosti jsou již hotové - www.detskachirurgie.cz (P. Polák)
- M. Prchlík – stále nejsou ze všech pracovišť operační statistiky (viz minulý zápis)
  - do příští schůze bude vytvořena databáze členů se základními údaji včetně e-mail adres
- k udržení dětské urologie v rámci oboru dětské chirurgie je nutno zvýšit aktivitu dětských urologů v ČPCHS

 

 

Příští schůze výboru bude v Mikulově 30.9.2004 od 17:00 h.

 

 

V Praze, 4.6.2004, Martin Prchlík.