Zápis mimořádné schůze výboru ČPCHS dne 30.6.2004 v 15:00 v Praze Motole

Zápis mimořádné schůze výboru ČPCHS dne 30.6.2004 v 15:00 v Praze Motole

 

Přítomni:  CSc,  prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc,  prim. MUDr. Tomáš Malý,  MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.,  MUDr. Martin Prchlík, Doc. MUDr. Richard Škába, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Nepřítomen:
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., CSc,  Prof. MUDr. Petr Havránek, prim. MUDr. Petr Polák

 

 

Výbor se sešel na základě jednání na MZd dne 7.6.2004 k přepracování koncepce dětské chirurgie.
Byla snaha o co největší zestručnění původní koncepce se zachováním smyslu a  charakteru, zároveň byla vyjmenována síť samostatných pracovišť dětské chirurgie v ČR.
Přepracovaná čtyřstránková verze koncepce oboru DCH pro MZd je přílohou zápisu.

 


4. Terníny připravovaných akcí:
- pořádání příštího kongresu ČPCHS se ujal J. Koudelka  (V. Vacek nemá možnost)

5. Různé:
- byl odsouhlasen dotazník pro členy ČPCHS k vytvoření databáze.

 

Přeji všem krásné léto a maximum odpočinku.

 


Příští schůze výboru bude 30.9.2004 v 17.00 v Mikulově.

 

 

V Praze, 1.7.2004, Martin Prchlík.