Společné jednání členů výboru ČPCHS a zástupců pracovišť dětské chirurgie v ČR

 

Společné jednání členů výboru ČPCHS a zástupců pracovišť dětské chirurgie v ČR
dne 3.11.2005 v Pardubicích
Jednání se zúčastnili:
MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Jarmila Antonová, MUDr. Jana Schmidtová, MUDr. Eva Adámková, MUDr. Tatiana Příplatková, MUDr. Jindřich Preis,MUDr. Vladimír Richter, MUDr. Jaroslav Koudelka, Mudr. Karel Harvánek, , MUDr. Jan Kotrnoch, MUDr Jiří Švehlák, Prof. MUDr. Peter Gál, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, MUDr. Václav Vacek, Prof. MUDr. Richard Škába, Doc. Karel Havlíček, MUDr. Václav Navrátil, Prof. MUDr. Petr Havránek, MUDr. Vítězslav Baumelt, MUDr. Martin Prchlík,
Program jednání:
A) Statistika pracovišť dětské chirurgie v ČR
M. Prchlík přednesl presentaci zpracovanou z dodaných statistik pracovišť dětské chirurgie v ČR. Pouze částečné statistiky dodaly dvě pracoviště (KDCHTO FN Brno a ODCH FN Olomouc), ostatní data byla kompletní.
V ČR je 9 samostatných oddělení DCH, z toho 3 klinická pracoviště, a 8 ordinariátů DCH při odděleních dospělé chirurgie.
Na těchto pracovištích je zaměstnáno celkem 84 lékařů, z toho 56 dětských chirurgů a 8 pediatrů. Oddělení DCH disponují celkem 360 lůžky standardní péče a 46 lůžky intenzivní péče. V další části byli přítomní seznámeni s počty ambulantní cha operačních výkonů na jednotlivých pracovištích.
Byly doporučeny změny v rozložení sledovaných operačních výkonů. Nový návrh sledované statistiky bude k diskuzi rozeslán do konce roku 2005, zpracování statistik za rok 2005 pak do konce února 2006, tak aby výsledky mohly být presentovány na další společném jednání v dubnu 2006. R. Škába ustanovil skupinu pro statistiku a aktualizaci auditu – M. Prchlík, J. Koudelka, V. Navrátil, V. Richter.
B) Akreditace
J. Šnajdauf přítomné seznámil s přípravou akreditací v oboru dětská chirurgie.
1. Členové akreditační komise: Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf – předseda, Prof. MUDr. Petr Gál – místopředseda, Doc. MUDr. Karel Havlíček, Prof. MUDr. Petr Havránek, MUDr. Jaroslav Koudelka, MUDr. Petr Polák, Prof. MUDr. Richard Škába, MUDr. Otakar Teyschl, MUDr. Václav Vacek.
2. O akreditaci může požádat každé pracoviště dětské chirurgie v ČR, podmínkou je úvaze 1,0 specialisty v oboru dětská chirurgie, lůžková základna může být i v rámci oddělení dospělé chirurgie. O akreditaci  pracoviště žádá na MZd ČR na k tomu určených formulářích prostřednictvím statutárního zástupce - ředitelství nemocnice. O akreditaci musí žádat i pracoviště doporučená v následujícím odstavci.
3. Navrhované členění doporučených akreditovaných pracovišť pro obor dětské chirurgie
                               III. st.     Plzeň, Č. Budějovice, Bulovka, Pardubice, Ostrava, Olomouc
                               II. st.       Hradec Králové, Ústí
                               I. st.        Motol, Krč, Brno
Ostatní pracoviště DCH budou po kladném akreditačním řízení zařazeni do st. III.
               
C) Návrh standardu zajištění péče o dětské pacienty se závažnými úrazy
P. Havránek seznámil přítomné s připravovaným návrhem zajištění péče o dětské pacienty se závažnými úrazy. Návrh vychází z principu diferencované péče o poraněného dětského pacienta na různých úrovních pracovišť. Základem je pak síť Center dětské traumatologie, deklarovaná Ministerstvem zdravotnictví formou metodického pokynu, uveřejněného ve Věstníku MZd. Jedná se o osm center (Motol, Krč, Brno, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň a Ostrava), jejichž geografický spád je rovněž definován ve Věstníku MZd. Podobně je detailně rozpracován seznam úrazových stavů (diagnóz), jež mají být Záchrannou službou primárně transportovány do Center dětské traumatologie. Návrh standardu dále rozvádí metodicky některé postupy při primárním ošetření a  zajištění poraněného dítěte a doporučuje jednotná klasifikační schémata. Výbor ČPCHS tento "Návrh standardu …" oponoval a nyní bude postoupen Ministerstvu zdravotnictví ČR k dalšímu jednání.
Další jednání vedoucích oddělení dětských chirurgií v ČR by se mělo konat na jaře 2006.
Klidné a pohodové Vánoce 2005!
V Pardubicích, 3.11.2005, Martin Prchlík.