Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 8.12.2005 v 8:00 v Praze Motole

Přítomni:  Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc,
Nepřítomen:


1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
 bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- na žádost prim. Harvánka o vyjádření výboru ČPCHS k neurochirurgické operativně Dr. Živného v rámci oddělení dětské chirurgie FN Na Bulovce výbor ČPCHS se výbor ČPCHS seznámil se stanoviskem výboru České neurochirurgické společnosti a stanoviskem zástupce dětské neurochirurgie Doc. MUDr. M. Tichým a ztotožňuje se s  jejich vyjádřením neprovádět jakékoliv dětské neurochirurgické výkony ve FN Bulovka,
- R. Škába se z organizačních důvodů nemohl zúčastnit schůzky na MZd. Materiály z této schůzky „Třídící systém zdravotnických prostředků“ předány ke zpracování pracovní skupině pro pojišťovnu (R. Fryč, M. Machart), odevzdání na MZd 7.1.2006, zároveň výborem odsouhlasena finanční odměna oběma lékařům za provedenou práci, zprávu podají na příští schůzi výboru ČPCHS,
- v odpovědi na dopis od prof. Blahoše z 8.11. 2005 zaslán požadovaný dokument o jmenování Prof. Škáby členem atestační komise v oboru DCH,
- obdrželi jsme seznam členů ČPCHS, kteří nezaplatili členské příspěvky. Výbor odsouhlasil návrh ČLS k vyloučení členů, kteří nezaplatí 2 roky po sobě. Před jejich ukončením členství jim ale musí být zaslán upozorňující dopis, aby se vyloučili administrativní či procedurální chyby,
- ČLS JEP byli potvrzeny 4 sekce ČPCHS:
 Traumatologická sekce – předseda Prof. MUDr. Petr Havránek
 Sekce intenzivní péče – předseda MUDr. Martin Prchlík
 Sekce dětské urologie – předseda zatím neobsazen
 Sekce miniinvazivní chirurgie – předseda zatím neobsazen

3. Kongres:
- pozvánky na kongres budou rozeslány do 12.12.2005, termín pro zaslání abstrakt  je 12.2.2006, vše dostupné na www.detskachirurgie.cz

4.  Termíny připravovaných akcí:
- 52nd Czech and Slovak International Congres of Pediatric Surgery, 26.-28.4.2006 


Příští schůze výboru bude v Praze Krči 24.2.2006 v 10:00 h.

V Praze, 8.12.2005, Martin Prchlík.