Společné jednání členů výboru ČPCHS a zástupců pracovišť dětské chirurgie v ČR

Setkali jsme se díky laskavému pozvání Jany Schmidtové v historicky významném  městě Opavě (první písemná zmínka již v r. 1195), v centru krásné přírody slezského regionu.  Vlastní jednání proběhlo v prostorách hotelu Koruna, kde bylo vše velmi pečlivě připraveno. Za vlídné přijetí Janě moc děkujeme.

 

Jednání se zúčastnili:
Vpředu: Prof. MUDr. Richard Škába, MUDr. Jana Schmidtová, MUDr. Jarmila Antonová, MUDr. Martin Prchlík
Vzadu: MUDr. Vladimír Richter, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, MUDr. Karel Harvánek, MUDr. Václav Navrátil, MUDr. Tomáš Malý, Prof. MUDr. Petr Gál, MUDr. Jindřich Preis, MUDr. Jaroslav Koudelka.
Fotící: Prof. MUDr. Petr Havránek

Program jednání:
A) Audit poskytované péče na pracovištích dětské chirurgie v ČR
M. Prchlík přednesl upravenou a opravenou presentaci operační statistiky jednotlivých pracovišť za rok 2005, data ke zpracování nedodalo pouze pracoviště dětské chirurgie FNKV v Praze. V diskuzi pak bylo doporučeno nové rozvržení dotazníku, kdy sledované výkony budou vázána k jednotlivým diagnózám.

B) Akreditace
J. Šnajdauf  seznámil přítomné se současným stavem akreditací v oboru dětská chirurgie v ČR. Zároveň byla opravena a schválena další verze „Vzdělávacího programu v  oboru dětská chirurgie“ pro potřeby MZd ČR.
 
C) Dětská traumatologie
P. Havránek přednesl referát ze schůze vedoucích Center dětské traumatologie, které proběhlo v Lískovci nad Moravicí 20.-22.9.2006.
Zároveň referoval o kongresech s traumatologickou náplní:
a. Trauma v detskom veku: 2. slovenská konferencia, Senec, 19.-21.6.2006
b. VIII.ostravské traumatologkcé dny, Rožnov pod Radhoštěm, 11.-13.10.2006
c. V budoucnu: Dětské zlomeniny Jemniště 2007. Všichni jsou vyzváni k aktivní účasti!


D) EUPSA
R. Škába a J. Šnajdauf referovali o možnosti přihlášky do European Board of  Ped. Surgery  -  uchazeči o registraci v evropském boardu dětské chirurgie musí zaslat požadované materiály a vyplněnou přihlášku dle instrukcí uvedených na webu předsedovi společnosti ČPCHS R. Škábovi do  14. 12.2006 neboť výborem ČPCHS doporučené přihlášky musí být odeslány do konce roku 2006.

E) Různé
R. Škába přednesl zprávu z mezinárodního kongresu v Praze v dubnu 2006
M. Prchlík referoval o připravovaném doporučení ČSARIM k předoperačním vyšetřením u dětí.

Další jednání je plánováno na jaro 2007, místo a přesné datum bude upřesněno do konce února 2007.

V Praze, 2.11.2006, Martin Prchlík.