Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 1.11.2006 v 10:00 v Opavě

Přítomni: Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý,Ph.D., MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Za revizní komisi: prim. MUDr. Karel Harvánek
Omluveni: prim. MUDr. Petr Polák,
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- MZd zaslalo k připomínkování novelu zákona 95/2004 Sb. – ze strany ČPCHS bez připomínek, vyřídil R. Škába,
- sjezd ČLS JEP se bude konat 29.1.2007 – delegátem za ČPCHS byl určen P. Havránek,
- dotazník o předpokládaných nárocích na poskytování lázeňské péče dětem – vypracoval R. Škába,
- ÚZIS ČR zaslal statistická data za rok 2005 – ke zpracování předáno M. Prchlíkovi,
- nová přihláška do ČPCHS – MUDr. Milan Štemprok, v přihlášce chybí dle stanov doporučení 2 členů společnosti k přijetí, nikdo z členů výboru M. Štemproka nezná. Přihláška bude vrácena k doplnění s vysvětlením (R. Škába).

3. M. Prchlík referuje:
- o upraveném zpracování operačních statistik pracovišť dětské chirurgie v ČR za rok 2005 – bude předneseno na společném jednání,
- výbor se dohodl na novém uspořádání statistiky, která bude členěna dle jednotlivých diagnóz a ke každé budou přiřazeny operační výkony.

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- MZd zažádalo o požadavky na dovybavení TC ke krizovým situacím – je snaha o získání dotací

5. Prof. Šnajdauf referuje:
- na návrh MZd byl opraven „Vzdělávací program v oboru dětská chirurgie“, výborem odsouhlasená poslední verze bude zveřejněna na webu, preambule a  literatura budou uvedeny jako přílohy k oficiálnímu textu pro MZd,
- byly shromážděny přihlášky pro registraci v evropském boardu dětské chirurgie, po diskuzi se výbor ČPCHS dohodl o podmínkách pro přijetí přihlášky a doporučení pro UEMS – kromě získání atestace z DCH před rokem 1993 a řádně vyplněné přihlášky musí uchazeč prokázat aktivní účast na některém z mezinárodních kongresů během posledních 10 let (i poster).
doporučené přihlášky: J. Šnajdauf, R. Škába, T. Malý, J. Preis, J. Koudelka, P. Havránek, P. Kuliaček, M. Prchlík
nedoporučené přihlášky: V. Kvasil

7. Kongresy:
8th European Congress of Pediatric Surgery, Torino, Itálie, 16.-19.5.2007 (www.eupsa.org)
6. Dětské zlomeniny 2007, Jemniště, 9.-10.5.2007,
53. Kongres dětských chirurgů, Brno  18. října 2007, přesný termín bude určen do 14.12.2006.


8. Různé:
- údaje o bankovním spojení pro placení WOFAPS zašle J. Preisovi R. Škába
- J. Preis – rozpočet na rok 2007 je navržen jako vyrovnaný, rozpočtované akce jsou zlomeniny Jemniště a národní kongres, rozpočet byl odevzdán ČLS JEP
- domluvit schůzku s výborem ČPS (M. Prchlík)
- P. Gál – referoval o registru polytraumatizovaných pacientů, je možné začít vkládat i dětské pacienty, konkrétní kroky na příští schůzi v prosinci v  Praze.
- v Třinci vzniká Centrum operační péče dětí, požádali o podporu, garantem KDCHTO FN Brno (P. Gál)
- proběhla diskuze o pořádání voleb, zda dvoukolově jako doposud, či přejít na jednokolový systém – rozhodnutím výboru zůstane systém nezměněn, budou korespondenční a dvoukolové.

9. Plán schůzí výboru ČPCHS:
14.12.2006 – Motol 12:00
18.10.2006 – v rámci konání národního kongresu Mikulov, zároveň i společné jednání zástupců pracovišť DCH v ČR.

Příští schůze výboru bude v Praze-Motole 14.11.2006 ve 12:00 h.


V Praze, 2.11.2006, Martin Prchlík.