Výroční dopis předsedy ČPCHS

V  Praze dne 25. 1. 2006

Vážená kolegyně,
Vážený kolego,

Po několikaleté přestávce v tradici výročních dopisů prvního předsedy společnosti  prof. M. Kabelky se na vás obracím tímto způsobem. Důvodem jsou následující tři informace.

První se týká našeho 52.kongresu českých a slovenských dětských chirurgů s mezinárodní účastí, který se bude konat  26. - 28. 4. 2006 v Praze. Kromě anglické  informace, kterou jste  dostali v posledních dnech loňského roku, naleznete veškeré informace o kongresu v českém a anglickém jazyku na webových stránkách naší společnosti, které připomínám: www.detskachirurgie.cz

Jako hosty kongresu s vyzvanými  přednáškami jsme pozvali prof. Fékété, Paříž,( téma zatím nedodáno) prof. Holschneider, Kolín nad Rýnen (Nová klasifikace anorektálních malformací), prof. Tovar, Madrid, (Gastroezofageální reflux), prof.Puri, Dublin, (Výzkum v dětské chirurgii, Brániční kýla a plicní hypertenze) a prof. Pinter, president EUPSA, Pecs (Etické problémy v novorozenecké chirurgii). Prof.Coran Ann Arbor,USA president WOFAPS ( téma zatím nedodáno), prof.Hollwarth, Graz, ( Pectus excavatum - Nussova operace)
Tyto přednášky a další došlá sdělení v angličtině zařadíme  27. 4.  06  do oběda. Při  velkém počtu anglických sdělení a účasti cizinců budou pokračovat po obědě do kávové přestávky. Další části kongresu, včetně pátečního jednání budou v  češtině a slovenštině. V češtině a slovenštině bude také sekce sester, která se bude konat ve čtvrtek odpoledne.
Každý ať přednáší jak bude chtít!  Smyslem anglické  sekce je možnost prezentovat a diskutovat svá sdělení před renomovanými osobnostmi dětské chirurgie, bez vysokých nákladů spojených s mezinárodními akcemi, kterých se tyto celebrity dětské chirurgie účastní. Vyzvané přednášky nás mají informovat o  současném stavu problematiky ve vybrané oblasti. V diskusi, ať v sále nebo v kuloárech, bude možnost se dotázat na to, co nelze vyčíst z  článku nebo učebnice. Navíc domácí prostředí by mělo být pro diskusi příjemnější než zahraniční.
Kdo chce přednášet v češtině nemusí se obávat , že nebude mít posluchače nebo prostor pro své sdělení nebo, že bude přednášet před cizinci česky. Po anglickém bloku budou mít naši hosté čas pro svůj program, který určitě rádi využijí k prohlídce města nebo nákupům.

Druhá informace se týká schválení návrhu úpravy našich stanov a volba revizní komise.
Podrobnou informaci s volebním lístkem a pokyny k jeho vyplnění a odeslání připravil vědecký sekretář naší Společnosti MUDr. Martin Prchlík.

Třetí informace tohoto dopisu se týká systému informovanosti členů ČPCHS. Základem jsou naše webové stránky, o které se od začátku stará člen výboru  prim. MUDr. Petr Polák. Jemu lze také poslat programy místních akcích, včetně akcí sester a směřovat  technické dotazy. Ostatní materiály, které se na webu vystavují připravuje výbor ČPCHS. Na webu  jsou vystaveny zápisy ze schůzí, informace o odborných akcích u nás i v zahraničí a postupně se objeví výsledky ročních statistik, informace o  doškolování a  akreditacích.
 Dalším zdrojem informací by měla být valná hromada,  „diskusní kotlík a vývojová dílna“ společnosti. Valné hromady byly většinou dobré, i přes nižší účast, která nedovolila přijmout usnesení nebo změnit nevyhovující část stanov.
Dobrý výstup mají již  pravidelná setkání ( Dvůr Králové, Pardubice) výboru ČPCHS a  ordinářů, primářů a přednostů pracovišť dětské chirurgie v České Republice.
K problematice informovanosti patří také aktualizace změn údajů o členech ( změna adresy, jména, titulu, pracoviště), uložených v  oddělení členské evidence, které jsou nutné  při zasílání nejrůznějších informací . Změny lze nahlásit i pomocí E-mailu: cle@cls.cz , paní Gebrové nebo slečně Kotíkové.
Kdo ze členů máte E- mailovou  adresu,  nahlaste ji prosím vědeckému sekretáři : martin.prchlik@ftn.cz , abychom mohli sestavit elektronický adresář členů, který je pro informovanost nejrychlejší a  podstatně levnější než klasická pošta.

Informace o sekci sester při našich výročních sjezdech jsou k dispozici u paní Bc. Ilony Mayerové, vrchní sestry Kliniky dětské chirurgie UK 2.LF a FN v  Motole, tel. 224432405.

Přeji  každému z vás  vše dobré v práci i  osobním životě a těším se opět na shledání na některém z našich společných i individuálních setkání.

S kolegiálním pozdravem


Prof. MUDr. Richard Škába,CSc.