Zápis ze schůze výboru ČPCHS dne 24.2.2006 v 10:00 v Praze Krči

Přítomni: Prof. MUDr. Peter Gál, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc, prim. MUDr. Jaroslav Koudelka, CSc, prim. MUDr. Tomáš Malý, prim. MUDr. Petr Polák, MUDr. Martin Prchlík, Prof. MUDr. Richard Škába, CSc, Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc
Omluveni: , MUDr. Jindřich Preis, Ph.D.
Nepřítomen:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze:
 bez připomínek

2. Prof. R. Škába referuje:
- o dotazu primáře Navrátila z Kolína k vykazování ambulantního ošetřování dětí v oblasti Ml. Boleslav a Mělník – nutno vykazovat pod  kódy dospělé chirurgie pouze v rozsahu dle koncepce oboru DCH,
- o zdravotnické ročence 2004 – u věd. sekretáře,
- o dopisu prof. Blahoše s dotazem na návrh na ocenění Purkyňovou cenou ??,
 - o jednání na MZd 30.12.2005 o vytvoření celospolečenských programů zaměřených na prevenci a garantovaných OS – za ČPCHS  „Prevence dětských úrazů“,
- o  materiálech  „Třídící systém zdravotnických prostředků“ -  po domluvě s Ing Pavlíkem z MZd možno termínově odložit, M. Machart se spojí s Ing. Pavlíkem a materiály zpracuje,
- o dopisu členům ČPCHS, který byl rozeslán počátkem ledna 2006,
- o schůzce předsedů OS u MZd  (22.2.2006) – posílit pozici OS a ČLS JEP v  grantových komisích, zjednodušení grantové agendy a zrušení horní finanční meze, pracoviště na úrovních klinik by měly být akreditovány automaticky

3. M. Prchlík referuje:
- o statistice výkonů jednotlivých pracovišť dětské chirurgie v ČR - bude předloženo skupině pro statistiku a aktualizaci auditu – M. Prchlík, J. Koudelka, V. Navrátil, V. Richter.
- o databázi členů ČPCHS – dotazník schválen, bude rozeslán dotazník

4. Traumatologická sekce - Prof. Havránek referuje:
- o připravovaném zákonu k „Prevenci dětských úrazů“, který předloží ministr zdravotnictví do 9/2006 Parlamentu ČR -  webb
- o statistice dětské traumatologie – referovány neúplná data z roku 2003
- P. Gál referuje o traumatologickém registru s podregistrem „Národní registr dětské úrazovosti (pilotní studie za rok 2005 z nemocnic FN Ostrava, FN Brno, FN Motol)“, což je provázáno meziresortní komisí pro „Prevenci dětských úrazů“

5. Prof. Šnajdauf referuje:
- o European Working TimeDirective (snížení pracovní doby pro začínající lékaře) – 7 z 8 podpořilo, 1 proti
- o Fellows of the European Board of  Pediatric Surgeons - možnosti členství v EBPS týká se pouze členů, kteří složili atestaci před 31.12.1993 – informace, včetně dotazníku, bude na webu ČPCHS, 
- o kursu DCH v září 2006 v Miskolcsi,  bude na webu, osobní informace u prof. Pintera během kongresu


6. Stanovy ČPCHS a volby revizní komise:
Stanovy písemně odsouhlasilo 23 členů ČPCHS.
Revizní komise: J. Antonová, K. Harvánek O. Teyschl

7. Kongres:
- odborný program odsouhlasen výborem
- přihlášeno 75 lidí, 16 cizinců, 13 Slováků, 11 zemí (kromě Slovenska)
- Kafkova medaile na doporučení výboru ČPCHS bude udělena Holschneiderovi, Purimu (připraví R. Škába)

8. Různé:
- J. Koudelka přednesl návrh na udělení čestného členství v ČPCHS pro prim. MUDr. M. Královou – schváleno výborem, bude uděleno na dubnovém kongresu ČPCHS 27.4.2006
- je nutné aktualizovat historická data oboru DCH na webu – mezi významné osobnosti bude doplněna Doc. MUDr. Helena Hájková DrSc, doplnění nositelů Kafkovy medaile,
- P. Gál referuje o Rozhledech v chirurgii – 1 číslo bude věnováno DCH (září, říjen) – články odeslat do 15.6.2006
- P. Gál referuje o otevření další jednotky „one day surgery“ ve FN Brno,
- T. Malý podal informaci o dětské chirurgii ve FN Olomouc - deklarována podpora výboru ČPCHS  ke vzniku oddělení dětské chirurgie na I. Chirurgické klinice FN Olomouc, písemné vyjádření výboru zašle předseda R. Škába řediteli nemocnice Doc. MUDr. Jaroslavu Vomáčkovi CSc, podklady o oddělení písemně předal T. Malý.


Příští schůze výboru bude v Brně 1.6.2006 ve 12:00 h.
Bude navazovat od 14 h. společné jednání členů výboru ČPCHS se zástupci pracovišť DCH v ČR.

V Praze, 24.2.2006, Martin Prchlík.