Dětská chirurgie (J. Šnajdauf, R. Škába a kol., Galén, 2005)

  • Vydavatel: Galén
  • ISBN: 807262329X
  • Počet stran: 395
  • Formát: 195x280 mm, vázané, barevně
  • Vydání: první, 2005
  • Poznámka: Koedice GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-246-1084-1

Informace o knize

 

Monografie zahrnuje celou chirurgickou problematiku dětského věkuJejími autory jsou přední odborníci z Kliniky dětské chirurgie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, ale i z dalších pracovišť.

V obecné části knihy je probrána fyziologie novorozence, nutriční podpora v dětské chirurgii, cévní přístupy a základy anestezie a imunologie. Kapitola o zobrazovacích metodách se zabývá problematikou pediatrické radiologie, odlišnostmi od diagnostiky u dospělých a stručně charakterizuje jednotlivé používané metody u dětských chirurgických pacientů. V kapitole věnované základům anestezie autoři informují, jaká farmaka jsou používána při jednotlivých typech anestezie, o nutných předoperačních vyšetřeních a způsobech vedení anestezie. Samostatné kapitoly jsou věnovány genetické a prenatální diagnostice a imunologii. Speciální část publikace má klasické dělení: neurochirurgie, hrudní, břišní chirurgie, onkochirurgie a urologie. V úvodu každé kapitoly jsou vždy zopakovány základy embryologického vývoje, jejichž znalost je nezbytným předpokladem pro pochopení vrozených vývojových vad. Většina kapitol se zabývá incidencí, klinickými projevy, diagnostikou a terapií chirurgických onemocnění dětského věku.

Kniha je doplněna mnoha obrázky, schématy a tabulkami. Je určena především pediatrickým chirurgům, všeobecným chirurgům a pediatrům, kteří své pacienty indikují k chirurgickým výkonům nebo o ně po operacích pečují.

Odkazy

Sem vložte text

Dětská chirurgie (J. Šnajdauf, R. Škába a kol., Galén, 2005)