Vyšetření dětského pacienta před výkonem v celkové anestézii

FTN          257 - ČSARIM
KDCHT         6.11.2006
MUDr. Martin Prchlík

Vídeňská 800
140 59  Praha 4

Věc: Doporučení sekce dětské anestézie a intenzivní medicíny při ČSARIM

Vyšetření dětského pacienta před výkonem v celkové anestézii
Pro dětské pacienty splňující kriteria ASA 1 a 2 připravované k elektivnímu výkonu s malou nebo střední chirurgickou zátěží je doporučeno před celkovou anestézií pouze pediatrické vyšetření s následující skladbou:
- rodinná anamnéza
- osobní anamnéza: alergologická a gynekologická anamnéza, nynější onemocnění,  komplikující onemocnění a případná dlouhodobá medikace
- základní klinické vyšetření
Vyšetření nesmí být starší než 14 dní. Laboratorní vyšetření se provádí jen tehdy, pokud jeho nutnost vyplyne z pediatrického vyšetření.
 
Vymezení pojmů:
Dětský pacient – donošený novorozenec až 18 let a 365 dní.
Riziko ASA 1 a 2 – normální zdravý pacient a pacient s lehkým celkovým onemocněním nebo chorobou bez omezení funkční výkonnosti.
Elektivní výkon s malou nebo střední chirurgickou zátěží – například hernioplastika, cirkumcise, orchidopexe, kožní či svalová incize nebo excize, adenotomie, tonzilektomie, mikrootoskopie, drobné ortopedické výkony, korekce strabismu, endoskopie, CT, NMR atd.
 
 


 
MUDr. Vladimír Mixa                                            prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc, MBA
předseda sekce dětské anestézie                             prezident ČSARIM
a IM při ČSARIM