Britská asociace dětských chirurgů

Deklarace pediatrické chirurgie
 
· ·        Pediatričtí chirurgové jsou zvlášť školení lékaři s rozsáhlou zkušeností v  chirurgické péči o novorozence, kojence, starší děti a adolescenty. Ukončili studium na lékařské fakultě, prodělali praxi ve všeobecné chirurgii a na pediatrii předtím, než získali  specializované vzdělání a  výcvik v dětské chirurgii v akreditovaném centru pediatrické chirurgie.
· ·        Děti nejsou jen zmenšeninou dospělého a tudíž mají chirurgická onemocnění, která jsou zcela jiná, než se kterými se setkáváme u  dospělých pacientů. Pediatričtí chirurgové mají k dispozici celou škálu terapeutických možností, jejich volba závisí na pokročilém výcviku a  zkušenosti. Nejrozsáhlejší a nejpokročilejší trénink se týká léčby dětí všech věkových skupin s chirurgickými chorobami, z nich plyne expertíza pediatrických chirurgů.
· ·        Pediatričtí chirurgové jsou specialisté s certifikáty, kteří jsou kvalifikováni diagnostikovat a  léčit vrozené vady, vážná traumata, nádory, provádět endoskopické výkony na GIT, respir. traktu a v některých případech na urogenitálním traktu a  provádět všechny další výkony včetně ambulantní chirurgie včetně minimálně invazivních metod. Pediatričtí chirurgové mohou rovněž provádět orgánové transplantace a léčit pacienty vyžadující ECMO ve vybraných zařízeních poskytujících svým vybavením tento druh péče.
· ·        Pediatričtí chirurgové vykonávají praxi v různých institucích jako jsou dětské nemocnice, univerzitní nemocnice a příležitostně velké krajské nemocnice, které jsou vybaveny a schopny poskytovat péči kojencům a  dětem.
· ·        Komplexní, složité pediatricko chirurgické výkony by měly být vykonávány jen v těch nemocnicích, které mají specializovanou jednotku pediatrické chirurgie řízenou plně kvalifikovaným dětským  chirurgem, kde je široké spektrum pomocných vyšetřovacích složek a široké spektrum chirurgických služeb dostupných 24 hodin denně 7 dní v týdnu.Tato zařízení by měla obsahovat rovněž  neonatální JIP a pediatrickou JIP, kde by měli být k dispozici pediatričtí radiologové, pediatři, pediatričtí  anesteziologové, jakož i  ostatní pediatričtí specialisté. Tato speciální  pediatrická centra obvykle poskytují postgraduální výcvik v pediatrii, pediatrické chirurgii a ve výzkumu a jsou schvalována akreditační komisí pro výcvik budoucích pediatrických chirurgů. Výcvik pediatrických chirurgů vyžaduje extenzivní curriculum, příležitost k získávání chirurgických zkušeností, příležitost k získávání  poznatků, zkušenost s rozsáhlým spektrem rizikových pacientů, jakož i starostlivou instruktáž a  supervizi zkušeným pediatrickým chirurgem. Vedoucí výukového programu pediatrické chirurgie by měl úzce spolupracovat s vedoucím pediatrie v  rozhodovacím procesu a v plánování strategie dalšího vývoje oboru, spolupracovat by měl i s jinými přednosty specializované dětské nemocnice. Pracovní podmínky, stravování a ubytování pro kandidáty specializace dětské chirurgie musejí být k dispozici, jakož i dostatek místa pro výzkum a výuku včetně pomocného a administrativního personálu. Kandidáti musí mít primární zodpovědnost za péči o jim svěřené pacienty včetně předoperačního zhodnocení a předoperační přípravu, péči kolemoperační, pooperační a za dlouhodobé sledování. Výkon rezidentů během výuky by měl být zhodnocen periodicky fakultou, kandidát by měl dostat posudek jako zpětnou vazbu 2x ročně. Kandidát by měl mít příležitost kritizovat program, jeho curriculum a fakultu 1x  ročně. Kandidáti takových programů musí vykonávat kvalifikační zkoušky odpovídající spektru výuky než budou uznáni za specialisty v pediatrické chirurgii.