Světová federace společností dětských chirurgů (WOFAPS)

Deklarace dětské chirurgie
 
Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a potřeby, které jsou často zcela jiné než problémy, se kterými se setkávají lékaři dospělých. Děti si zasluhují nejlepší dostupnou lékařskou péči. Každé nemocné dítě má právo být léčeno v prostředí určeném k péči o děti specialistou na onemocnění dětského věku  interní i chirurgická.
 
Dětští chirurgové jsou lékaři se specializovaným vzděláním, rozsáhlými dovednostmi  a  zkušenostmi  v léčbě dětí s chirurgickým  onemocněním od narození do  dospívání. Díky svému specializovanému vzdělání mohou tito odborníci provádět u dětí velký rozsah léčebných zákroků a  poskytovat péči nejvyšší kvality.
 
Dětští chirurgové diagnostikují a léčí chirurgická onemocnění u dětí, jako jsou: vrozené vady, závažná poranění u dětí, solidní tumory dětského věku, stavy vyžadující endoskopické a  miniinvazivní  a všechny další chirurgické výkony u dětí.
 
Aby byla zajištěna nejlepší chirurgická péče, měly by být komplexní chirurgické výkony u dětí prováděny ve specializovaných centrech dětské chirurgie s odpovídajícími možnostmi intenzivní péče zajišťované  školeným personálem 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kromě kvalifikovaných  dětských chirurgů by na těchto pracovištích měli být další pediatričtí specialisté, včetně radiologů, anesteziologů a patologů. V těchto centrech by mělo probíhat postgraduální vzdělávání a výzkum.